Výzva KBS na modlitby za ochranu stvorenstva a životného prostredia

Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za ochranu stvorenstva, vyhláseného pápežom Františkom v roku 2015, opäť pozýva všetkých ľudí dobrej vôle k  modlitbám za ochranu stvorenstva a životného prostredia v období 1. septembra – 4. októbra 2023 (Čas stvorenstva). Vychádzajúc z encykliky pápeža Františka Laudato si´, Environmentálna subkomisia KBS odporúča oboznamovať sa aj s touto encyklikou a osvojovať si z nej podnety pre každodenný život, k starostlivosti o životné prostredie, k nadviazaniu dialógu o našom spoločnom dome pre stvorenstvo, ďakovať za dobrodenia, ktoré má človek na Zemi a uvedomiť si, že sme súčasťou Božieho diela stvorenstva, ktoré musíme aj zodpovedne chrániť. Katolícka cirkev sa hlási k ochrane stvorenstva, teda prírody a životného prostredia, ako Božieho diela. To je základným princípom pre akýkoľvek udržateľný život na našej planéte. Všetci veriaci sú povolaní napĺňať tento odkaz v každodennom živote. T. Ujlacký, M. Lichý