Výzva nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka pre koledníkov Dobrej noviny

Bratia a sestry, milí koledníci Dobrej noviny,

vzhľadom na súčasné obmedzenia sa vysielacia svätá omša z našej diecéze tento rok neuskutoční, avšak pre koledníkov je zatiaľ pripravená náhrada v podobe plánovanej vysielanej svätej omše, ktorá bude 12. decembra o 10.00 hod. na TV Lux, kde bude arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnávať a vysielať všetkých koledníkov Dobrej noviny na Slovensku.

Aby sa koledníci dobre a zodpovedne pripravili na tohtoročné koledovanie, majú počas týchto týždňov možnosť zúčastniť sa viacerých online webinárov, kde sa dozvedia bližšie informácie o bezpečnom koledovaní a tiež kreatívne tipy, ako sa vynájsť aj v tomto náročnom čase. Využime každú možnú príležitosť pre koledovanie aj v čase lockdownu, či je to už koledovanie pri bráne domu alebo  sa dá uskutočniť formou koledníckeho videa, koledníckeho programu cez miestny rozhlas, stacionárnej pokladničky v kostole, či roznášania letákov do schránok.

V tejto chvíli je z našej diecézy prihlásených už 77 farností. Povzbudzujem všetkých: kňazov, animátorov a deti, ktorí sa môžu ešte zapojiť do tejto šľachetnej akcie, aby využili túto možnosť šírenia radostného vianočného posolstva, pretože Boh nepotrebuje len anjelov, ale aj nás ľudí dobrej vôle, aby sme zároveň preukázali pomoc tým, ktorí sú odkázaní na iných.

Vianoce majú samozrejme svoje neopakovateľné čaro pre každého, ale ponúkajú aj realitu, keď dávajú odvahu ísť aj na cestu k druhým. Kdekoľvek sa totiž staneme jeden druhému blížnym, dostáva náš život novú kvalitu a obohacuje to aj nás, a  dáva to šancu aj poznačeným nedostatkom základných sociálnych istôt. Tak vyklíči nádej aj u tých, ktorí už v živote nemôžu nič očakávať.

Uisťujem Vás o svojej modlitbe a prajem Vám požehnané prežitie Adventu a vianočných dní.

+ Viliam Judák, nitriansky biskup