Výzva predsedu Konferencie biskupov Slovenska arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského!

Drahí bratia v biskupskej službe,
na základe žiadosti Úradu verejného zdravotníctva a pandemických konzílií pri Ministerstve zdravotníctva SR Vás prosím, aby ste svojim kňazom čo najskôr komunikovali, že v danej situácii, až do odvolania, nemožno organizovať hodové slávnosti, púte, ani iné podobné veľké farské podujatia, pri ktorých sa stretáva množstvo ľudí, konzumuje sa občerstvenie, atď. Žiaľ, na niekoľkých miestach už došlo k tomu, že z hodov, agapé alebo stretnutí po farskej slávnosti boli epidemické udalosti. Ak sa chceme vyhnúť ďalšiemu sprísňovaniu pravidiel, ktoré boli publikované v tzv. semafore, konzíliá na nás veľmi naliehajú, aby sme takéto podujatia teraz neorganizovali, ani v najbližších týždňoch neplánovali.
Predovšetkým teda farské hody, púte, agapé predstavujú zvýšené riziko. Je lepšie sa spoločným pohosteniam úplne vyhnúť, aj po birmovkách, či prvých svätých prijímaniach. Ktorýkoľvek okres, keď stúpne počet prípadov, sa môže náhle ocitnúť v žltej alebo červenej zóne, hoci sa v tejto chvíli ešte nachádza v zelenej: pre farnosť tým vznikne problém – vo chvíli, keď majú veriaci už nachystané spoločné občerstvenie na slávnosť, atď. Teraz sa týchto vecí jednoducho musíme zrieknuť. KBS robí čo sa dá, aby opatrenia boli pre našich kňazov a veriacich únosné: musíme sa však dôsledne vyhnúť tomu, aby vo farnostiach vznikli ďalšie epidemické situácie.

Ďakujem Vám za Vaše pochopenie a želám Vám hojnosť Božieho požehnania.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita,
predseda
KBS