Z katedrály – Baziliky sv. Emeráma si na sviatok Zjavenia Pána veriaci odniesli do svojich príbytkov vodu, kriedu a tymián

Na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2022 celebroval v katedrále – bazilike sv. Emeráma v Nitre slávnostnú pontifikálnu sv. omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.  Pri tejto príležitosti v úvode slávnosti požehnal biskup Judák trojkráľovú vodu, kriedu a tymián. Na rozdiel od minulosti, kedy kňazi chodievali v období po Zjavení Pána na trojkráľovú koledu a požehnávali veriacim príbytky, v tomto roku, podobne ako minulý rok sa táto aktivita pre protipandemické opatrenia nemohla uskutočniť. Duchovná správa katedrály však zabezpečila pre veriacich stovky fľaštičiek s požehnanou vodou, a balíček s požehnanou kriedou a zrnkami tymiánu, ktoré si s textom pre domácu liturgiu mohli veriaci po skončení slávnosti vziať so sebou domov, a sami si tak v tomto roku mohli, a žiaľ aj museli požehnať svoje príbytky. A práve o zmysle a význame udalosti Zjavenia Pána v Betleheme pre dejiny spásy, či zmysle a význame darov ako ich vníma dnešný človek uvažoval biskup Judák vo svojej homílii. Upriamil pozornosť veriacich na význam Božích darov pre človeka v podobe Ježiša Krista, ľudského života a Božieho požehnania, ako toho najdôležitejšieho vianočného daru. Ako povedal: „Majme čas pre Boha, po celý rok, prichádzajme k Nemu mnohorakou formou, najmä účasťou na Eucharistii v nedeľu, prijímaním jeho Tela a Krvi, jeho milosti, nielen vo sviatočné dni, lebo on je tu veľkým darom pre nás po celý rok, po celý život. Na slame v Betleheme kľačali chudobní pastieri i bohatí králi. Spoločne si kľakla pokora a komplikovanosť, jednoduchosť a vzdelanosť, lebo novonarodený Ježiš je Bohom všetkých. Volá k sebe všetkých nás bez rozdielu, aby sme mu dali svoju ľudskú biedu a slabosť, a aby nám On podal svoju pomocnú ruku.  Odnesme si teda tento vianočný dar i do všedných dní, aby sme aj z tohtoročných Vianoc odišli obdarovaní tým najväčším darom – Božou láskou“ uzavrel svoj príhovor biskup Judák. Počas tejto liturgickej slávnosti boli oznámené aj dátumy slávenia Veľkej Noci a liturgických období a sviatkov celého roka. Veľká noc tak v roku 2022 vyvrcholí v nedeľu 17. apríla.  Podobne oslávili sviatok Zjavenia Pána vo všetkých farských chrámoch Nitrianskej diecézy a veriaci si aj tam mohli sami požehnať svoje príbytky.