Z Turíčneho festivalu v Nitre

Turíčny festival – podujatie, ktoré sa konalo 23. mája 2015 v Mestskej športovej hale v Nitre a na ktoré zavítalo viac ako 1 500 veriacich, sa začalo modlitbami a pokračovalo prednáškou generálneho vikára Nitrianskej diecézy Mons. Petra Brodeka, ktorý vo svojej prednáške predstavil problematiku potreby reevanjelizácie. V ďalšej prednáške manželského páru z  Koinonie sv. Jána Krstiteľa sa veriaci dozvedeli o možnostiach a  potrebe angažovanie sa kresťanov v  rodine, farnosti, či každodennom živote. Po prezentáciách prítomných hnutí a spoločenstiev, sprievodnom kultúrnom programe, adorácii a spoločnej modlitbe posvätného Ruženca, festival vyvrcholil večernou svätou omšou, ktorej predsedal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Ten sa vo svojej homílii prítomným prihovoril s myšlienkami vedúcimi k  jednote Cirkvi, priblížil pôsobenie Ducha Svätého v mnohorakosti darov a chariziem, ktoré však vždy vedú k  jednote.

Festival hnutí a spoločenstiev pôsobiacich aj na území Nitrianskej diecézy konaný zámerne tesne pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého splnil svoj cieľ a  prezentoval skutočné vanutie Ducha Svätého v  Cirkvi v mnohorakosti darov a chariziem, ktoré pomáhajú kresťanom k  životu v  jednote a láske a napĺňaní poslania pre tento svet.

Tkkbs