Za sv. Charbelom do Bošian – pozvánka

Farnosť sv. Martina z Tours v Bošanoch pozýva veriacich na pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie, ktoré sa najbližšie uskutočnia v utorok 22. novembra 2022 v miestnom farskom Kostole sv. Martina  z Tours v Bošanoch so začiatkom o 17:20 hod.  V rámci programu je možné od 17,20 hod pristúpiť k sviatosti zmierenia. O 17,20 bude modlitba posvätného ruženca a  litánie k sv. Šarbelovi. O 18,00 hod. bude slávená sv. omša spojená s pomazaním olejom sv. Šarbela z Libanonu a uctenním relikvie sv. Šarbela. Všetci sú srdečne pozvaní!