Začal sa 6. ročník Nitrianskej animátorskej školy

V dňoch 7. – 8. októbra 2022 sa v priestoroch Diecézneho pastoračného centra v Nitre začal už 6. ročník Nitrianskej animátorskej školy. O formáciu v animátorskej škole prejavilo tento rok záujem šesť mladých ľudí. Účastníci spolu s frekventantmi druhého ročníka začali stretnutie sv. omšou v Kaplnke sv. Ladislava a následne večer program pokračoval zoznamovacími aktivitami so sestrami z Rodiny Panny Márie. Sobotné dopoludnie už tradične patrí prednáškovým blokom a tentokrát bolo na tému „Úvod do duchovného života“.  Prednášku spojenú s prezentáciou si pre účastníkov pripravila sr. Juliana z Rodiny Panny Márie. Po obede účastníci zhodnotili prvé stretnutie a zároveň si ešte živo zaspomínali na Národné stretnutie mládeže T22, ktoré sa uskutočnilo koncom júla v Trenčíne.

Animátorská škola pozostáva zo 16 informačno-formačných stretnutí počas víkendov v priebehu dvoch rokov (8 stretnutí počas školského roka, 4 v rámci víkendu a 4 v rámci soboty), kde sa záujemcovia budú mať možnosť oboznámiť so základnými piliermi katolíckej viery, duchovno-teologickej tradície, ale aj s antropologickými a filozofickými pohľadmi na súčasný kultúrno-spoločenský kontext, v ktorom žije mladý človek a v ktorom sa má viera odovzdávať. Účastníci školy si počas jednotlivých víkendov zároveň osvoja aj praktické, technické a komunikačné zručnosti, potrebné pre prácu s mládežou a pre animáciu skupín.