Začiatok adventného obdobia v Nitrianskom biskupstve

Začiatok adventného obdobia v Nitrianskej diecéze bude v znamení otvorenia Roka zasväteného života, vyhláseného Svätým Otcom Františkom pre celú Katolícku cirkev.

Rok sväteného života sa v rámci Nitrianskeho biskupstva začne slávnostnými vešperami 29. novembra 2014 o 17. 30 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. O 18. 00 hod. bude duchovný program pokračovať svätou omšou, ktorej bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.