Začiatok nového školského roka

Nitra (4. septembra) Niekoľko tisíc žiakov cirkevných základných, stredných škôl a gymnázií, ktoré sú pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Nitrianskeho biskupstva, začalo 4. septembra 2017 nový školský rok. Spoločenstvá žiakov a ich pedagógov ho začali svätými omšami Veni Sancte, počas ktorých prosili o pomoc a svetlo Ducha Svätého pre nasledujúce mesiace.

Nitrianska diecéza je zriaďovateľom jedenástich základných škôl, troch stredných odborných škôl a dvoch gymnázií. V jej zriaďovateľskej pôsobnosti je aj šesť materských škôl a jedna základná umelecká škola. Na území biskupstva je dovedna 29 cirkevných škôl (vrátane farských a rehoľných).

Miroslav Lyko