Začína novéna pred návštevou Sv. Otca Františka v Šaštíne – pozvánka

Pozývame všetkých, aby sa pripojili k Novéne pred návštevou Svätého Otca Františka v Šaštíne. Kazateľom bude P. Martin Lehončák OSPPE. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať od 17.30 hod. Možnosť sledovať novénu v priamom prenose bude možné na YouTube: „Študio 7bolestna“ a v TV Lux.
Program Novény v Šaštíne 3.-11. 9. 2021:

1. deň: (3. 9.) „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.“

2. deň: (4. 9.) „V Kristovej Cirkvi je miesto pre všetkých.“

3. deň: (5. 9.) „Stretnúť Ježiša – na toto nezabudni.“

4. deň: (6. 9.) „Buduj mosty bratstva a nie múry rozdelení.“

5. deň: (7. 9.) „Povolanie: šťastie na celý život.“

6. deň: (8. 9.) „Eucharistia, prameň lásky pre život Cirkvi.“

7. deň: (9. 9.) „Periférie blízko nás.“

8. deň: (10. 9.) „Vďaka, že si prijala stať sa Matkou.“

9. deň: (11.9.) „Sme spoločenstvo sýtené telom a krvou Krista