Začína sa cyklus diskusných večerov pod Nitrianskym hradom

21. júla 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy, Pozvánky

Nitra (2. novembra) Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár svätého Gorazda si dovoľujú pozvať verejnosť na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom. Hosťom úvodného večera bude morálny teológ a riaditeľ Spolku svätého Vojtecha – Ivan Šulík. V diskusii na tému Kresťan a spoločnosť bude hovoriť o potrebe angažovania kresťanov v spoločnosti, aktuálne  – o postoji kresťanov ku voľbám. Čo robiť, ak nemám koho voliť? Je vôbec potrebné ísť k voľbám? Cieľom diskusných večerov, ktoré budú organizované pravidelne, je reflektovať aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Prvé Dišputy pod hradom sa uskutočnia v pondelok 5. novembra 2018 o 17:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3.

Miroslav Šidlo / Miroslav Lyko