Začína sa Gorazdov Močenok

Močenok (11. júla) V stredu 12. júla 2017 sa začne jubilejný 25. ročník národného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Uskutoční sa v Močenku, Gorazdove a v Nitre.

Program sa začne 12. júla o 15.30 púťou od sochy svätého Gorazda v Močenku na Nitriansky hrad. Po odovzdaní festivalového posolstva na Biskupský úrad bude farár z Močenka Peter Michalov celebrovať v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma svätú omšu. Po nej bude v Gotickej priekope prezentácia filmu Ku krížu kríž. V ďalších dňoch bude v rámci programu súťažná prehliadka prihlásených divadelných súborov, tvorivé dielne i rôzne výstavy a diskusie. Festival vyvrcholí v nedeľu 16. júla predpoludňajšou svätou omšou na priestranstve pred miestnym farským kostolom.

Miroslav Lyko

gmm