Zádušná svätá omša a rozlúčka s obeťami tragickej nehody pri Nitre

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák sa 17. novembra 2019 dopoludnia rozlúčil s obeťami tragickej nehody, ktorá sa stala 13. novembra 2019 pri Nitre a pri ktorej zahynulo 12 prevažne mladých ľudí. Spolu s miestnymi kňazmi za nich odslúžil zádušnú svätú omšu vo farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Kolíňanoch  pri Nitre za účasti najbližších príbuzných, ale aj spolužiakov, pedagógov, priateľov a známych, starostov obcí a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu. Prítomným sa v homílii prihovoril myšlienkami, v ktorých sa snažil dať návod, ako v pokore pochopiť, že v smrti je „ukryté tajomstvo života“. Povedal: „Pretože ani  Boh Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom a ktorý tragicky zomrel vo veku zrelej mladosti, neodstránil smrť, umieranie, tragédie, slzy, smútočné pochody. Urobil iba to, že sa sám rozhodol si zakúpiť lístok na jednosmernú linku do stanice, z ktorej niet návratu. Ale išiel  pred nami aj cestou smrti, aby sme v tejto neľahkej situácii neostali sami.“ Biskup Judák pozostalých povzbudil, že životy, bolesť a smrť ich drahých zosnulých nájdu u Boha svoj zmysel a oni s nimi môžu naďalej viesť rozhovory, sprístupňovať ich odkazy v modlitbách a zveľaďovať to, čo nedokončili.

Popoludní v obci Jelenec biskup Viliam Judák osobne predsedal aj pohrebným obradom so svätou omšou na miestnom cintoríne, a odprevadil na poslednej ceste tri mladé dievčatá z obce. S ľútosťou spomenul rok 2017, kedy v tejto farnosti vysluhoval sviatosť birmovania mladým ľuďom, medzi ktorý mi boli aj zosnulé dievčatá Denisa, Natália a Veronika, z ktorých ako povedal Mons. Judák: “každá dostala od Boha dary, ktoré určite primerane zveľaďovala, plánovala svoj život a s nádejou sa pozerala do budúcnosti.“ Upriamil preto pozornosť prítomných na radosť a nádej, ktoré aj zosnulé dievčatá zjednocovala. Ako povedal: „Spájala ich ľudská súdržnosť a spolupatričnosť, túžba po mladosti, radosti zo života. Práve to dobro v nich nemôže zaniknúť. Všetko dobré a Bohu milé trvá. Aj hodnoty, aj úmysly,  ich úsilie, aj dobré činy, aj ich vernosť životu, snaha o dobro, aj ich čisté sny a prejavy láskavosti, dobrotivosti, a pomoci pretrvávajú. Teda aj ich životy ostávajú, hoci nie fyzickou prítomnosťou medzi nami.“  Vyzval smútiacich, aby sa navzájom potešovali útechou k Bohu, a prijali tajomstvo smrti a tragického odchodu svojich blízkych síce v smútku a so slzami, ale nie v beznádeji. Všetkých prítomných vyzval, aby bolestná chvíľa, ktorú prežívajú im bola milosťou, aby mali úctu jeden k druhému, a aby si uvedomovali veľkú hodnotu života pozemského i večného.  Nitriansky diecézny biskup  po osobnej službe v intervenčnom krízovom tíme zriadenom v deň tragickej havárie, takto prejavil aj poslednú službu Cirkvi obetiam havárie a ich pozostalým a snažil sa zmierniť žiaľ a prejaviť blízkosť pri náhlej a nečakanej strate, ktorá otriasla rodinami zosnulých, ale aj verejnosťou na celom Slovensku.