Zádušná svätá omša za Mons. Milana Šášika v Lehote pri Nitre – oznámenie

Oznamujeme všetkým, že zádušná svätá omša za zosnulého mukačevského eparchu Mons. Milana Šášika CM, sa v jeho rodnej obci Lehota uskutoční dňa 20. júla 2020 o 9.00 hod vo Farskom kostole sv. Anny.