Zástupcovia Nitrianskej diecézy na celoslovenskom stretnutí v Nimnici o synodálnej Cirkvi

Na tému ako byť synodálnou Cirkvou hovorili 26. a 27. januára 2023 biskupi, predstavitelia diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby, kňazi a aktívni laici na stretnutí v Nimnici. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 160 účastníkov. Nechýbali medzi nimi diecézni korodinátori synody a aktivisti synodálneho procesu na Slovensku. Účastníkov za Nitriansku diecézu viedol pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo, ktorý bol aj kazateľom počas sv. Omše, ktorej predsedal predseda KBS košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober.
Cieľom podujatia bolo prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov v pracovných skupinách podľa tém zachytených v národnej syntéze synodálneho procesu na Slovensku. Podujatie bolo súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvi na Slovensku. Tento proces sa začal v slovenských diecézach a eparchiách v októbri 2021 a pokračoval do leta 2022. Výsledkom synodálnych konzultácií vo farnostiach, spoločenstvách a rozmanitých skupinách bolo vypracovanie diecéznych/eparchiálnych syntéz (júl 2022). Na základe týchto syntéz bola vypracovaná celonárodná syntéza  synodálneho procesu na Slovensku, ktorá bola zaslaná na sekretariát Biskupskej synody v Ríme.