Záver Jubilejného roka v Nitrianskom biskupstve

Nitra (13. novembra) Nitrianske biskupstvo na 33. cezročnú nedeľu 13. novembra 2016 zakončilo slávenie Jubilejného roka milosrdenstva zatvorením Svätých brán vo všetkých troch chrámoch (v Katedrále – Bazilike v Nitre, v Diecéznej svätyni na Skalke a vo Farskom kostole v Hronskom Beňadiku).

V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma predsedal svätej omši veľprepošt kapituly kanonikov Mons. Štefan Vallo. Z poverenia nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka uzavrel v katedrále slávenia súvisiace s mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva.

V homílii pripomenul slová pápeža Františka, že Boh sa nikdy neunaví so svojim milosrdenstvom voči nám. Vysvetlil, že zatvorenie Svätej brány nebude vykonané žiadnym gestom uzavretia, ale slávením svätej omše, v ktorej sa najviac prejavuje Božie milosrdenstvo k ľuďom. „Akoby sa symbolicky naznačilo, že tá Svätá brána nezostane zatvorená, ale je vždy pre každého otvorená“, povedal Mons. Štefan Vallo.

V Jubilejnom roku boli v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre takmer po celý čas celodenné eucharistické adorácie, zakončené korunkou Božieho milosrdenstva; počas Nedele Božieho milosrdenstva sa uskutočnila premiéra oratória Misericordia. Nitrianske biskupstvo, zorganizovalo aj celodiecézne stretnutia zamestnancov Charity, zástupcov laických hnutí a spoločenstiev, katechétov, spojené s ich púťou k Svätej bráne. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák 1. mája 2016 vyhlásil pútnický chrám na Skalke za Diecéznu svätyňu.

Na Skalke mali pútnici vo väčšej miere príležitosť ku svätej spovedi, raz mesačne sa konali Večere Božieho milosrdenstva; v Hronskom Beňadiku bola pravidlom svätá omša pre ohlásených pútnikov.

Bolo zjavné, že do týchto chrámov putujú aj veriaci, ktorí ich nezvykli navštevovať. Na Skalke najmä počas letných nedieľ prichádzal na svätú omšu dvojnásobný počet veriacich ako obvykle. Pútnici prichádzali individuálne, so svojimi rodinami. Pravidelné boli i pútnické zájazdy farností či dekanátov, a to tak na Skalke ako aj v Hronskom Beňadiku a v Nitre.

Miroslav Lyko

VIDEO TU