Záverečný dokument z Európskeho synodálneho zhromaždenia

Konferencia biskupov Slovenska prináša na internetovej stránke www.synoda.sk plné znenie záverečného dokumentu z európskeho kontinentálneho zhromaždenia synody 2021 – 2024. Dokument neponúka len opis toho, „čo sa stalo“, ale vo svetle viery rozpráva o  doteraz prežitej skúsenosti synodality, skúsenosti s konzultáciami Božieho ľudu v miestnych cirkvách a s rozlišovaním pastierov v rámci biskupských konferencií. Znamená to, že načrtáva synodálnu skúsenosť, predstavuje ťažkosti, s ktorými sa stretla, a jej najvýznamnejšie zozbierané plody, pričom identifikuje základné kamene toho, čo tvorí autentickú komunitnú skúsenosť kresťanskej viery. „Neposkytuje teda definíciu synodality v užšom zmysle slova – tu je možné sa obrátiť na Prípravný dokument alebo na materiály uvedené na webovej stránke synody www.synod.va, ale vyjadruje spoločný zmysel skúsenosti synodality, ktorú prežívali tí, čo sa na synode zúčastnili,“ píše sa v dokumente.

Tzv. kontinentálna etapa synody predstavuje druhú fázu synody. Prebiehala od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu synody vypracovať podklady pre prácu biskupov na jesennom zasadaní Instrumentum laboris. Tretia fáza synody bude pokračovať v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme.

Súhrn dokumentov je možné nájsť na stránke www.synoda.sk.