Zbierka na diecézny Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre – informácia

V túto nedeľu sa mala pri svätých omšiach v rámci celej Nitrianskej diecézy konať zbierka pre potreby diecéznych kňazských seminárov. Tí, ktorí chcú podporiť diecézny Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, a nemohli tak urobiť vzhľadom na opatrenia znemožňujúce priamu účasť na sv. Omšiach vo farských chrámoch, môžu tak urobiť  aj zaslaním finančného príspevku na číslo bankového účtu: VÚB – SK02 0200 0000 0035 4457 2553
„Ten, kto dáva s radosťou dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.’’ (Matka Tereza) Vopred všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre zabezpečuje kňazskú formáciu a kňazské štúdiá pre Nitriansku, Žilinskú a Banskobystrickú diecézu. V 15.-16. storočí nitrianski seminaristi študovali na univerzitách v Prahe, Viedni, Bologni, Krakove aj Ríme. O zriadenie seminára v Nitre sa zaslúžil biskup Ladislav Adam Erdödi, otvoril ho v Hornom meste v novembri 1715. Prijal prvých 8 klerikov. Starý seminár dal ďalší biskup Ján Gustíni zbúrať a v roku 1770 v Hornom meste dokončil súčasný Veľký seminár,“ povedal nitriansky sídlený biskup Viliam Judák. „Dôležité reformy v seminári zaviedli biskupi Jozef Kluch, Jozef Vurum a Imrich Paluďai. Biskup Augustín Roškováni sa zaslúžil o vybudovanie tzv. Malého seminára. Obdobie rozkvetu zažil nitriansky seminár za arcibiskupa Karola Kmeťka v 20. rokoch minulého storočia. V roku 1950 komunisti seminár zatvorili a umiestnili v ňom dievčenský internát, neskôr poľnohospodársku knižnicu a vlastivedné múzeum. Novú históriu začal seminár písať v roku 1990. S pomocou ľudí zo Slovenska a zo zahraničia sa vtedajšiemu nitrianskemu diecéznemu biskupovi blahej pamäti Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi podarilo rok po nežnej revolúcii v roku 1990 znovu otvoriť tzv. Veľký seminár, dnes Teologický inštitút.  Do roku 1995 sa kardinálovi Korcovi podarilo obnoviť aj tzv. Malý seminár, ktorého budovu požehnal 23. septembra 1995. V ňom pristavanú kaplnku sv. Gorazda posvätil kardinál Korec 29. septembra 1995. Kaplnka je zasvätená slovenskému svätcovi sv. Gorazdovi.