Životné jubileum biskupa Viliama Judáka

Nitra (6. novembra) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sa 9. novembra dožíva šesťdesiatky. Jeho kňazská a neskôr aj biskupská služba je spojená s Nitrou takmer nepretržite 35 rokov.

Viliam Judák sa narodil 9. novembra 1957 v Harvelke na Kysuciach. Kňazskú vysviacku prijal v meste pod Zoborom 16. júna 1985. Pôsobil ako kaplán vo farnosti Nitra – Dolné mesto a v Drietome. V rokoch 1990 až 2001 ako prefekt a neskôr ako rektor obnoveného Kňazského seminára svätého Gorazda. Následne zastával pozíciu dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Dňa 9. júna 2005 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za nitrianskeho diecézneho biskupa. Konsekráciu prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca 16. júla 2005, odvtedy stojí na čele Nitrianskej diecézy.

Ako univerzitný profesor prednáša a publikuje v oblasti cirkevných dejín. No známe sú aj jeho knihy zamyslení na každý deň.

V rámci Konferencie biskupov Slovenska predsedá Komisii pre klérus, Subkomisii pre trvalý diakonát a Rade pre históriu.

Nitriansky biskup pravidelne navštevuje farnosti svojej diecézy, kňazský seminár, starých a chorých kňazov, cirkevné školy i zariadenia Diecéznej charity. Predsedá svätým omšiam počas nedieľ a sviatkov vo svojej katedrále alebo v niektorej z farností biskupstva, každoročne na sviatok Božieho tela aj na Svätoplukovom námestí v Nitre či  na mnohých púťach v rámci diecézy, nevynechajúc ani tú augustovú na nitrianskej Kalvárii. Aj vďaka jeho angažovanosti sa pokročilo v rekonštrukcii Nitrianskeho hradu, vrátane rozsiahlej obnovy interiéru Katedrály – Baziliky svätého Emeráma. Už niekoľko rokov sa z jeho iniciatívy koná vždy 5. júla Deň otvorených dverí aj v biskupskom paláci. Na tento deň pozýva do mesta pod Zoborom vždy iného biskupa celebrovať na národnej cyrilo-metodskej púti svätú omšu. Podporuje misijné iniciatívy, integráciu asýrskych kresťanov, pastoráciu rozvedených, aktivity rehoľníkov, podujatia Centra pre rodinu, Univerzitných pastoračných centier v Nitre a Trenčíne i vysokoškolské vzdelávanie na Katedre náboženských štúdií na UKF v Nitre, zúčastňuje sa stretnutí rodín, mládeže, miništrantov, koledníkov Dobrej noviny. Za týmto všetkým vidieť záujem o konkrétneho človeka. Jubilantovi želáme k tomu veľa síl.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha

photo-16