Živý Betlehem v Skýcove – Vápeniciach

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie spestrila tohtoročné slávenie Vianočných sviatkov 26. decembra na sviatok Svätej rodiny aj inštaláciou živého Betlehema. Miestny farár Ladislav Kováč túto aktivitu organizoval predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktoré nemohli byť účastné na sv. omšiach z dôvodu protipandemických opatrení, pričom zároveň využil túto príležitosť na zážitkovú katechizáciu zvlášť tých najmenších. V záujme dodržania platných opatrení sa podujatie uskutočnilo v prírodnom prostredí v areáli Vápeníc, ktoré sa nachádzajú v blízkosti rozhľadne, kde sa v tom čase pohybovali aj mnohí turisti. Tí, ktorí zvlášť z farnosti prejavili záujem o návštevu Betlehemu, dostali presný termín limitovaný na 5 minút, aby sa predišlo hromadnému schádzaniu verejnosti v jednom čase na jednom mieste. Podujatie bolo úspešné a miestny farár netajil spokojnosť s výsledkom aktivity, kedy Betlehem zasadený v kultúrnom, prírodnom a historickom vonkajšom prostredí obce umožnilo bez rizika sprítomniť historickú udalosť narodenia Ježiša Krista v Betleheme, a zážitkovým spôsobom ju pomohlo priblížiť a pochopiť aj tým najmenším. Na podujatí aktívne participovali herci z Divadelného súboru Hrušov a miestni dobrodinci.