Zo slávnostnej akadémie k jubileu kardinála J. Ch. Korca

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

V aule Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre sa 22. januára 2014 konala slávnostná akadémia z príležitosti 90. narodením kardinála Jána Chryzostoma Korca.

Na začiatku si prítomní vypočuli životopis jubilanta. Nasledovali prednášky, zamerané na život, biskupskú službu a literárne dielo kardinála Korca.

Univerzitný profesor a literárny vedec Peter Liba oboznámil auditórium s bohatou literárnou tvorbou oslávenca. Rozobral niektoré knihy z Knižnice viery kardinála Korca. Povedal: „V osobe kardinála sa prekrýva jednota diela a života, čo je jav osobitný. Východiskové hodnoty skumuloval sám, a to na osi Boh – Kristus – Cirkev. A tieto premietol najmä v univerzálnych dejinách Cirkvi i v našej národnej histórii. Kardinál Ján Chryzostom Korec práve svojim nemenným postojom v čase ateizmu a potom svojou duchovno-literárnou tvorbou sa stal symbolom nepokorenej pravdy o kresťanskej viere a láske, nepretržitej potreby obrániť overené mravné princípy Kristovho evanjelia. Týmito dielami reprezentuje prepotrebnú obrannú i ochrannú, teda angažovanú, kontinuitu kresťanskej istoty radosti i pravdy“, povedal vo svojej prednáške Peter Liba. Druhým prednášajúcim bol rektor kňazského seminára Mons. Pavol Zahatlan. Poukázal na knihy kardinála Korca, ktoré sa venujú osobnosti kňaza. Tretím rečníkom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Vo svojej prednáške priblížil poslucháčom niektoré historické okamihy zo života kardinál Korca, najmä tie, ktoré sa týkali jeho pôsobenia v službe biskupa „skrytej Cirkvi“ v čase totality na Slovensku. „Vedel som, že Pán Boh je s nami a že je i popri mojich slabostiach stále aj so mnou“, citoval biskup Viliam Judák slová Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý v niektorých svojich knihách spomína na svoju minulosť.

Akadémia priblížila verejnosti niekoľko pozoruhodností zo života jubilujúceho kardinála Korca. A tie majú v sebe potenciál povzbudzovať ľudí vo viere v Boha a v konaní dobra aj dnes.