Zo stretnutia ostrihomského arcibiskupa s nitrianskym biskupom

| Kategória: Fotogaléria

Ostrihomský arcibiskup Kardinál Péter Erdő a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák dňa 12. 3. 2014 v Ostrihome (Maďarsko).