Zo svätej omše na pamiatku Pánovej večere

Nitra (13. apríla) Slávenie Veľkonočného trojdnia otvorila na Zelený štvrtok 13. apríla v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre svätá omša na pamiatku Pánovej večere. Celebroval ju nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Homíliu predniesol Mons. Marián Šuráb. Priblížil v nej udalosti súvisiace s Poslednou večerou Pána Ježiša a ich dôsledky pre život kresťanov v súčasnosti. Po jej skončení hlavný celebrant umyl nohy dvanástim vybraným mužom. 

Na konci eucharistického slávenia nasledoval obrad prenesenia Oltárnej sviatosti do bočnej kaplnky (Pribinovho kostolíka) a obnaženie oltára. Veriaci zotrvali v tichej adorácii do neskorých večerných hodín.

Miroslav Lyko

Foto: Marek Mucha

photo-3photo-15photo-19photo-21photo-30photo-44photo-55photo-57photo-60