Zoborský opát ďakoval Bohu za 90 rokov života

Pri príležitosti svojho významného životného jubilea ďakoval Pánu Bohu za dar 90 rokov života počas slávnostnej svätej omše 23. februára 2020 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade titulárny Zoborský opát a kanonik Sídelnej kapituly v Nitre Mons. ThDr. Ladislav Belás. Liturgickej slávnosti osobne predsedal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, s ktorým okrem jubilanta koncelebrovali aj veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo s kapitulnými kanonikmi a predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda za účasti bohoslovcov seminára, rodákov z Milochova a Považskej Bystrice, predstaviteľov Zoborského skrášľovacieho spolku a širokej verejnosti.

Mons. Ladislav Belás dostal ako jubilant netradičné privilégium prihovoriť sa prítomným v rámci homílie, ktorá hoci mala osobný a jemu ako expertovi na cirkevné dejiny vlastný historický charakter, predsa upriamila pozornosť prítomných na hodnoty kňazského povolania a spoluprácu človeka s Božím riadením. Jubilant vo svojom príhovore opísal svoju nie ľahkú cestu ku kňazstvu, ale aj 67 rokov služby v Cirkvi a Nitrianskej diecéze, ktoré boli poznačené práve zásahmi Božieho riadenia od začiatku až do súčasnosti. Vzácne svedectvo kňaza, cirkevného historika, spisovateľa a bibliotekára, ktorý prešiel v živote mnohými skúškami, miestami pôsobenia, či funkciami v hierarchii Cirkvi na Slovensku a v Nitrianskej diecézy ukázalo prítomným, ako je dôležité vnímať Boha a jeho vôľu v živote človeka. Ako Mons. Belás povedal: „Nielen verím v riadenie Božie, ale som o ňom úplne presvedčený, lebo v mojom živote sa vyskytli chvíle, v ktorých som Božie riadenie priam pocítil… Jedna je loď, ktorá vodí ľudstvo plavbou života, ktorá pevnú cestu brodí, nikdy sa nestroskotá, loď tá jedna, to je viera v pravdu Kristom zjavenú, kto jej srdce neodpiera, sväto kráča k spaseniu. Túto kresťanskú vieru som žil, túto vieru som kázal, túto vieru som hlásal a túto vieru som aj zachoval.“

Na záver slávnosti v mene prítomných predniesol žičenia a slová vďaky jubilantovi veľprepošt sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo a odovzdal mu popri kytici kvetov aj symbolický dar v podobe kazety s tlačeným a elektronickým vydaním Proglasu na znak poďakovania za jeho službu v záujme zachovávania duchovného a kultúrneho dedičstva pre súčasnú a budúce generácie obyvateľov Slovenska. Po gratuláciách sa s jubilantom Ladislavom Belásom mohli najbližší stretnúť aj na slávnostnom agapé v Kňazskom seminári sv. Gorazda, kde predstavitelia Zoborského skrášľovacieho spolku z Nitry predstavili aj výtlačky medailónu jubilanta približujúceho jeho životnú cestu a míľniky kňazského života.