Zomrel kňaz Rudolf Fiby

parte 2014 Rudolf Fiby

Jeden zo zakladajúcich členov Spoločenstva Fatima RNDr. Rudolf Fiby SF zomrel 9. októbra 2014 v Košiciach. Ide o jednu z osobností, ktorá ako predstavený tohto spoločenstva stála aj pri zrode Sviečkovej manifestácie. S kňazom Nitrianskej diecézy sa rozlúčia v stredu 15. októbra 2014 o 15. 00 hod. v Kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach (Košice – juh).

Rudolf Fiby sa narodil 4. apríla 1946 v Nitre. Študoval na stredných priemyselných školách v Nitre a v Banskej Bystrici. Za kňaza bol tajne vysvätený v roku 1978. Aj v čase slobody (po r. 1989) okrem kňazskej služby pracoval aj ako zamestnenec – robotník v košickej firme. Čulé boli jeho kontakty a apoštolát v Sovietskom Zväze. Po roku 1989 sa podieľal na obnove činnosti organizácií venujúcim sa kresťanským robotníkom. Podieľal sa aj na tvorbe štatútu Komisie pre rodiny pri KBS. Od decembra 2012 po náhlej mozgovej príhode bol hospitalizovaný v košickom hospici.

Rudolf Fiby bol predstaveným Spočenstva Fatima v roku konania Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988, keď predovšetkým veriaci so sviečkami v rukách žiadali v Bratislave občianske a náboženske slobody. Práve v deň jeho úmrtia sa v Nemeckom Lipsku stretávajú prezidenti krajín V4 a Nemecka, aby si pripomenuli deň, keď rovnako ako u nás (o rok neskôr) vyšli do ulíc ľudia so sviečkami v rukách – o mesiac na to padol Berlínsky múr.

Dp. Rudolf Fiby bol vnímaný ako osobnosť už počas života. Počas valného zhromaždenia Fóra kresťanských inštitúcii v Žiline dňa 22. novembra 2013 mu bolo za prítomnosti žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa a bratislavského eparchu Mons. Petra Rusnáka slávnostné udelené čestné členstvo v predsedníctve FKI a v roku výročia Sviečkovej manifestácie sa v Banskej Bystrici konala práve pod jeho záštitou študentská konferencia Nenápadní hrdinovia.

zdroj: TK KBS