ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch oslávila 25 rokov

Topoľčany (24. mája) Základná škola sv. Don Bosca v Topoľčanoch, ktorá je v zriaďovacej kompetencii Nitrianskeho biskupstva, 24. mája 2017 oslávila 25. výročie svojho vzniku. Na slávnostnej svätej omši a na slávnostnej akadémii sa zúčastnili predstavitelia zriaďovateľa na čele s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom; primátor mesta Topoľčany Peter Baláž; Rozália Bezáková z Odboru školstva na Okresnom úrade v Nitre. Pozvanie prijali aj riaditelia cirkevných škôl mesta, dobrodinci, rodičia a  žiaci.

Po svätej omši odovzdal Mons. Vilam Judák pamätnú listinu a medailu svätého Andreja Svorada a Beňadika, patrónov Nitrianskej diecézy, za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva riaditeľovi školy Petrovi Jamrichovi, učiteľovi Miroslavovi Blahovi a školníkovi Antonovi Bartovi.

Jubilujúca škola v súčasnosti poskytuje vzdelanie i mimoškolskú činnosť pre 320 žiakov.  Podľa jej vedenia, má rovnocenné postavenie medzi topoľčianskymi základnými školami s dlhoročnou tradíciou a svojím pôsobením prispieva k obohateniu kultúrneho, spoločenského i duchovného života farnosti i mesta. Počas slávnosti primátor Peter Baláž  prisľúbil pomoc zo strany mesta a to aj napriek tomu, že škola nie je v jeho zriaďovateľskej kompetencii.

Peter Gajdoš / Miroslav Lyko

t1t2 t3t4 t6 t7