Novokňazi v Nitrianskej diecéze 2024 – oznámenie

V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa 15. júna 2024 o 10,00 hod. bude konať slávnostná svätá omša, počas ktorej budú nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom vysvätení za kňazov Nitrianskej diecézy Marek Gazdík a Dominik Stašek a P. Dávid Kancián, SVD za rehoľného kňaza slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova. Liturgická slávnosť bude vysielaná v priamom prenose TV Nitrička a Rádia Lumen. Pozývame k modlitbe za budúcich novokňazov!