Samaritáni z Markovej – výstava venovaná prvej blahoslavenej rodine v dejinách cirkvi – pozvánka

V dňoch 5. – 21. júla bude v Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade v rámci programu Cyrilo-metodských slávností sprístupnená výstava pod názvom „Samaritáni z Markovej“, ktorá prináša príbeh poľskej rodiny Jozefa a Viktórie Ulmovcov so siedmimi deťmi, ktorá aj v čase neľudskej totality žila odvážne svoju vieru, za čo bola zastrelená Nemcami spolu so Židmi, ktorých ukrývala. Výstava obsahuje rodinné fotografie zachytené Jozefom Ulmom. Vstup je voľný. Srdečne pozývame!