Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy v Soblahove

RKFÚ v Soblahove vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy v Soblahove. Bližšie informácie v prílohách.