Spravodajstvo

„Keď sa zvečerilo“ (Mk 4, 35). Tak sa začína evanjelium, ktoré sme práve počuli. Už cez...
28.3 2020
"Porozumieť krížu" - je duchovné povzbudenie, ktoré napísal v čase epidémie šíriaceho sa koronavírusu nitriansky biskup...
20.3 2020
Vo všetkej úcte, vážnosti a dôstojnosti sa dňa 20. marca 2020 uskutočnil let súkromného lietadla, na...
20.3 2020
Podľa inštrukcie súvisiacej s dočasným zrušením verejných bohoslužieb na Slovensku v súlade so zverejneným stanoviskom KBS – „tam,...
18.3 2020
V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach,...
18.3 2020
Zverejňujeme znenie pastierskeho listu nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka v slovenskom aj maďarskom jazyku, ktorý...
13.3 2020
Slovenskí biskupi pozývajú veriacich k modlitbám za zdravotníckych pracovníkov, a tých, ktorí v rozličných povolaniach kvôli...
12.3 2020
Na želanie nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka predkladáme veriacim text modlitby, ktorou sa ľud v...
10.3 2020

Informačný servis diecézy

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Svätej Stolice vydala dekrét s usmerneniami k liturgickému sláveniu...
28.3 2020
Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej...
28.3 2020
Vzhľadom k pokračujúcemu zákazu verejného slávenia bohoslužieb je možné sledovanie svätých omší aj cez katolícke médiá...
28.3 2020
Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák si v súkromí a tichosti uctil obete bombardovania mesta Nitra,...
27.3 2020
Pozývame vás k duchovnej účasti na priamom prenose svätej omše z Baziliky sv. Benedikta, opáta cez internetovú stránku...
26.3 2020
Apoštolská penitenciária Svätej Stolice vydala dekrét a nótu k vysluhovaniu sviatosti zmierenia a odpustkom, ktorých znenie...
23.3 2020
Keďže sa na Konferenciu biskupov Slovenska viacerí obracajú so žiadosťou o vysvetlenie ako je to v...
20.3 2020
V súlade so stanoviskom KBS zo dňa 10. marca 2020, v ktorom sa uvádza, že „tam, kde je...
11.3 2020

eea_uvod

.