Odkazy

Oficiáne stránky Katolíckej Cirkvi:
Diecézne inštitúcie:
  • Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra – www.ksnr.sk
  • Teologický inštitút Nitra – RK CMBF UK Bratislava – www.frcth.uniba.sk
  • Diecézny katechetický úrad – www.dkunitra.sk
  • Castellum, n. o. – www.nitrianskyhrad.sk/
Kresťanský web:

Nahlásenie zneužívania