Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

(porov. Motu proprio pápeža Františka Vos estis lux mundi, čl. 2, § 1)

Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra

Kontaktná osoba:
JUDr. JCLic. Katarína Kaňková, PhD.
e-mail: katarina.kankova@nrb.sk

tel. č.: 0909 250 452
ThLic. Anton Ďatelinka, PhD. (diecézny kňaz)

e-mail: anton.datelinka@nrb.sk

 

Web stránka pre nahlasovanie zneužívania Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi