Katechetický úrad

Diecézny katechetický úrad

Riaditeľ:

Mgr. Ondrej Kellner

Zástupcovia:
Mgr. Igor Písečný
PaedDr. Zsolt Farkaš

Tajomníčka:
Mgr. Daniela Hodásová

Metodička:
Mgr. Henrieta Lénartová

Adresa:

Diecézny katechetický úrad

Pribinovo nám. 7

949 01 Nitra

Tel.: 0911-91 23 96; 0909-25 08 32

e-mail: : katecheticky.urad@nrb.sk, dkunitra@gmail.com
Web: www.dkunitra.sk

Agendu vybavuje: Mgr. Daniela Hodásová a Mgr. Henrieta Lénartová