Dekanáty / Farnosti

Dekanát Bánovce nad Bebravou

DEKANÁT BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dištriktuálny dekan: Gustáv Lutišan
Dištriktuálny sekretár: Peter Knapec

 Farnosť  Filiálky Kňazi vo farnosti
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Dolné Naštice, Dubnička, Prusy, Horné Naštice, Miezgovce

Mestské časti: Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany

Farský administrátor, dekan: Gustáv Lutišan

Kapláni: Martin Sedláček, Tomáš Barta

Výpomocný duchovný: Elemír Tassári

BOBOT Horňany Farský administrátor: Ján Hrabovský
DEŽERICE Ľutov, Podlužany Farár: Mons. Dominik Gurín
DUBODIEL Cimenná, Veľká Hradná Farský administrátor: Ľuboš Utekal

Kňaz žijúci vo farnosti: Pavol Majtán

MALÁ HRADNÁ Čuklasovce, Dolné Držkovce, Horné Držkovce, Ruskovce Farár: Peter Knapec
MOTEŠICE Neporadza, Peťovka, Petrova Lehota Farár: Juraj Adamec
OSTRATICE Farár: Pavol Linet
RYBANY Borčany Farár: Jozef Varhaník
SLATINA NAD BEBRAVOU Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava Farár: Peter Janík
SVINNÁ Farár: Anton Košík
TRENČIANSKE MITICE Trenčianske Jastrabie Farár: Jozef Kuna
UHROVEC Kšinná-Závada, Omastiná, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša Farský administrátor: Michal Štefánik
VEĽKÉ CHLIEVANY Biskupice, Dvorec, Dvorec – časť Sliezska osada, Haláčovce, Malé Chlievany, Otrhánky, Pečeňany Farár: Ján Vician
VYSOČANY Brezolupy, Látkovce, Nedašovce, Pravotice Farár Jozef Blahovec

Dekanát Bošany

DEKANÁT BOŠANY

Dištriktuálny dekan: Štefan Bukovan
Dištriktuálny sekretár: Ján Dorotčin

BOŠANY Baštín, Krnča, Práznovce Farár, dekan: Štefan Bukovan

Kaplán: Marek Sedlár

Kňaz žijúci vo farnosti: Vladimír Šupa

CHYNORANY Farár: Ján Šimko
KLÁTOVÁ NOVÁ VES Janova Ves, Sádok Farár: Miroslav Hoždora
KOVARCE Farár: Pavol Berka
KRÁSNO Brodzany, Nedanovce, Turčianky Farár: Ondrej Zemko
NITRIANSKA STREDA Čeľadince, Chrabrany Farár: Jozef Švercel
OPONICE Súlovce Farár: Jozef Šafár
SKAČANY Hradište, Návojovce Farár:

Výpomocný duchovný: Roman Križan

SOLČANY Farár: Ján Dorotčin
VEĽKÉ BIELICE Malé Bielice Farár: Roman Skladaný
VEĽKÝ KLÍŽ Ješkova Ves Farár: Patrik Adam
ŽABOKREKY NAD NITROU  Farár: Ľubomír Solík

Dekanát Hronský Beňadik

DEKANÁT HRONSKÝ BEŇADIK

Dištriktuálny dekan: Igor Hanko
Dištriktuálny sekretár: Jaroslav Ondráš

HRONSKÝ BEŇADIK Orovnica, Psiare Farár: Alexander Staník

Výpomocný duchovný: Jozef Vojtek

Rektor Baziliky sv. Benedikta: Mons. Peter Brodek

BEŠA Bardoňovo, Iňa, Jesenské, Pozba Farár: Ioan Gondec
DOLNÝ PIAL Horný Pial Farár: Igor Hanko
KALNÁ NAD HRONOM Horná Seč, Lok, Dolná Seč, Turá, Tekovský Hrádok Farský administrátor: Miroslav Hosťovecký
KOZÁROVCE Farský administrátor: Andrej Filin
NEMČIŇANY Malé Vozokany, Veľké Vozokany Farár: Jaroslav Ondráš
NOVÝ TEKOV Malé Kozmálovce Farár: Vladimír Palkovič
RYBNÍK NAD HRONOM Farský administrátor: Jozef Gajdoš
STARÝ TEKOV Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce Farár: Marián Janček

Kaplán: Július Nemček

TEKOVSKÉ NEMCE Čaradice Farár: Peter Maruna
TLMAČE Farský administrátor: Martin Vítek
VEĽKÝ ĎUR Lula, Tehla Farár: Peter Mihálik

Dekanát Lužianky

DEKANÁT LUŽIANKY

Dištriktuálny dekan: Roman Gallas
Dištriktuálny sekretár: Martin Kročka

BÁB Rumanová Farár: Marián Uváček
HORNÉ LEFANTOVCE Dolné Lefantovce Farár: Jozef Holka
JELŠOVCE Farár: Peter Buranský
LEHOTA Farár: Martin Országh
LUKÁČOVCE Alekšince, Andač Farár: Miroslav Hafera
LUŽIANKY Farár: Ondrej Kellner
NOVÉ SADY Čab, Malé Zálužie, Sila Farár: Ján Chrenšč
PODHORANY Bádice Farár: Karol Weny

Kňaz žijúci vo farnosti: František Hudeček

ŠURIANKY

Farnosť spravovaná excurrendo z Nových Sadov

Suľany Kňazi žijúci vo farnosti: Stanislav Podlipa, Ján Pavčír
VEĽKÉ ZÁLUŽIE Farár: Miroslav Kostolný

Výpomocný duchovný: Vladimír Paulini

Diakon na odpočinku: Anton Vavrík

VÝČAPY-OPATOVCE Ľudovítová Farár: Martin Kročka

Výpomocný duchovný: Ľubomír Makovický

ZBEHY Čakajovce Farár, dekan: Roman Gallas

Dekanát Močenok

DEKANÁT MOČENOK

Dištriktuálny dekan: Peter Michalov

Dištriktuálny sekretár: Igor Písečný

BRANČ Veľká Ves Farár: Rudolf Kopecký
CABAJ-ČÁPOR Cabaj Farár: Stanislav Šipoš
IVANKA PRI NITRE Farský administrátor: Lukáš Kutiš
JAROK Farár: Peter Klech
KOLÍŇANY Farár: Tomáš Kürthy
MOČENOK Horná Kráľová Farár, dekan: Peter Michalov

Kaplán: Anton Štefánek

Výpomocný duchovný v Komunite Kráľovnej pokoja: Branko Tupý

Výpomocný duchovný: Dalibor Vavro

MOJMÍROVCE Štefanovičová, Veľká Dolina Farár: Jozef Marko
POHRANICE Dolné Obdokovce, Hosťová, Jáger Farár: Valent Licsko
SVÄTOPLUKOVO Farár: Rudolf Daňo
VEĽKÝ KÝR Farár: Igor Písečný
ŽIRANY Farár: Jozef Macho

Dekanát Nemšová

DEKANÁT NEMŠOVÁ

Dištriktuálny dekan: Ján Smolka
Dištriktuálny sekretár: Alojz Potočiar

DOLNÁ SÚČA Hrabovka, Polníky Farár: Martin Medvec
DRIETOMA Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie Farár: Peter Korenčiak

Výpomocný duchovný: Štefan Varecha, CSsR; František Romaňák, CSsR;

Kláštor redemptoristov Kostolná Záriečie: Ivan Flimel, CSsR;

HORNÉ SŔNIE Nová Nemšová Farár: Štefan Nižník
HORNÁ SÚČA Dúbrava, Krásny Dub, Repáky, Trnávka, Vlčí Vrch, Závrská Farár: Alojz Potočiar

Výpomocný duchovný: Richard Greisiger, SJ

NEMŠOVÁ Borčice, Kľúčové, Ľuborča, Trenčianska Závada Farár: Ján Smolka

Kaplán: Mikuláš Šurín, Ľuboš Mihálka

Kňazi žijúci vo farnosti: Peter Minďár, Ján Ondrejička

OMŠENIE Dolná Poruba Farár: Michal Šrank
TRENČIANSKA TEPLÁ Dobrá, Príles Farár: Mons. Ján Vallo

Výpomocný duchovný: Karol Dobiáš

TRENČIANSKE TEPLICE Farár: Marcel Cíbik

Výpomocný duchovný: Stanislav Lugowski

Kňaz žijúci vo farnosti: Jozef Bohunický

Dekanát Nitra

DEKANÁT NITRA

Dištriktuálny dekan: Mons. Pavol Zahatlan

Dištriktuálny sekretár: Milan Polák

DOLNÉ KRŠKANY Horné Krškany Farský administrátor: Ivan Ďuriš
NITRA – DRAŽOVCE Farár: Ján Ďuriga
NITRA – JANÍKOVCE Čechynce Farár: Dušan Molek
NITRA-DOLNÉ MESTO Kynek, Mlynárce Farár, dekan: Mons. Pavol Zahatlan

Kaplán: Lukáš Frank

Výpomocný duchovný: Mons. Anton Kováčik

Komunita SDS pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Mlynárciach:

Rektor: Jacek  Chrząściel SDS

Kaplán: Rafal Czyz SDS (Hospic u Bernadetky)

Výpomocní duchovní:  Adam Kuszaj SDS

Komunita SchP pri Kostole sv. Ladislava – Piaristi:

Rektor: Marek Kotras SchP

Kaplán: Ján Hríb SchP

Výpomocní duchovní: Ján Lichtner SchP, Alojz Orlický SchP, Stanislav Šimkovič SchP

NITRA-HORNÉ MESTO Farský administrátor: Anton Ďatelinka

Výpomocný duchovný: Jozef Plutinský

NITRA-CHRENOVÁ Farár: Martin Bošanský

Kaplán: Michal Zajac

NITRA-KALVÁRIA Farský administrátor:  Ján Štefanec SVD

Kapláni: Ján Paluch SVD; Matej Reiner SVD; Peter Vagaš SVD;

Výpomocní duchovní: Waldemar Grieger SVD, Pavel Kobliha SVD; Pavol Baláž SVD; Jozef Daniš SVD; Štefan Gerboc SVD; Ján Kušnír SVD; Stanislav Krajňák SVD

NITRA-KLOKOČINA Čermáň, Párovské Háje Farár.: Jozef Tomica

Kapláni: Róbert Holečka

Výpomocný duchovný: Juraj Pluta; Jozef Janíček; Radovan Hasík; Tomasz Poterała MSC;

NITRA-ZOBOR Farár: Milan Polák

Výpomocný duchovný: Martin Nízl

NITRIANSKE HRNČIAROVCE Malanta, Štitáre Farár: Mons. Vladimír Oravský

Dekanát Nitrianske Rudno

DEKANÁT NITRIANSKE RUDNO

Dištriktuálny dekan: Stanislav Caránek
Dištriktuálny sekretár: Milan Kozák

ČAVOJ Biela Voda, Temeš Farár: Milan Kozák
ČIČMANY Farár: Štefan Maják
DIVIAKY NAD NITRICOU Diviacka Nová Ves Farár: Peter Kaštan
HORNÉ VESTENICE Dolné Vestenice, Nitrica Farár: Stanislav Caránek

Kaplán: Jozef Šrank

KOSTOLNÁ VES Dlžín, Dobročná, Liešťany, Lomnica, Nevidzany, Seč Farár: Miroslav Švancár
NITRIANSKE RUDNO Rudnianska Lehota Farár: Viktor Mičuda

Výpomocný duchovný: Jozef Okkel

NITRIANSKE SUČANY Farár: Marek Virág
VALASKÁ BELÁ Gápel, Matušíková, Stanáková, Škrípov Farár: Róbert Stenchlák
ZLIECHOV Kopec, Košecké Rovné Farský administrátor: Pavol Stanko

Dekanát Nové Zámky

DEKANÁT NOVÉ ZÁMKY

Dištriktuálny dekan: Ondrej Nagy
Dištriktuálny sekretár: Marek Ďurás

BEŠEŇOV Farský administrátor: András Szalay

Výpomocný duchovný: Károly Magyar

DUBNÍK Rúbaň Farský administrátor: František Karol Pati, O.Praem.
DVORY NAD ŽITAVOU Branovo Farár, dekan: Ondrej Nagy
JASOVÁ Farský administrátor: Pavol Róbert Kopecký, O.Praem.
KOLTA Farský administrátor: Pavol Vaňo
NOVÉ ZÁMKY Andovce Farár: Mons. Zoltán Ďurčo

Kapláni: Kristián Martin Šalamon; Peter Hegyi;

Výpomocný duchovný: Gabriel Emanuel Nagy

Kňazi vo farnosti: Ladislav Kovács

 

Komunita OFM pri Kostole sv. Františka Assiského:

Rektor: Patrik Masseo Golha OFM

Výpomocní duchovní: Peter Damián Debnár OFM; Silvester Michal Poliak OFM

PALÁRIKOVO Farár: Marek Tokarczyk
SEMEROVO Čechy Farár: Peter Kováč
STREKOV Farár: Marek Ďurás
TVRDOŠOVCE Farár: Viliam Michalovič
ZEMNÉ Komoča Farár: Štefan Siekel

Dekanát Radošina

DEKANÁT RADOŠINA

Dištriktuálny dekan: Mons. Milan Kupčík
Dištriktuálny sekretár: Marek Šenkárik

ARDANOVCE Svrbice, Šalgovce Farár: Marek Šenkárik
BLESOVCE Veľké Dvorany Farár: Peter Čiernik
BOJNÁ Lipovník Farár: Mons. Peter Paliatka
ČERMANY Výčapky Farár: Pavol Čurka
HORNÉ OBDOKOVCE Obsolovce Farský administrátor: Martin Mičovský
NITRIANSKA BLATNICA Krtovce, Vozokany Farský administrátor: Ján Kováč
RADOŠINA Behynce, Bzince Farár: Mons. Milan Kupčík
URMINCE Hajná Nová Ves, Horné Štitáre Farár: Tomáš Zelenák

Kňaz žijúci vo farnosti: Jarolím Kročka (DSS Horné Štitáre)

VEĽKÉ RIPŇANY Lužany, Malé Ripňany Farský administrátor: Mieczyslaw Klóska SCJ

Kaplán: Józef Cempura SCJ

Výpomocný duchovný: Viktor Jakubov SF

Dekanát Štúrovo

DEKANÁT ŠTÚROVO

Dištriktuálny dekan: Zoltán Fóthy
Dištriktuálny sekretár: Zsolt Farkaš

BAJTAVA Leľa Farnosť spravovaná excurrendo zo Salky
BÍŇA Keť Farnosť spravovaná excurrendo zo Svodína
BRUTY Farár: Henrich Neviďanský
GBELCE Nová Vieska, Šarkan Farský administrátor: Alexander Puss SJ
CHĽABA Farnosť spravovaná excurrendo z Kamenice nad Hronom
KAMENICA NAD HRONOM Malá nad Hronom Farár: Jozef Hupka
KAMENÍN Farár: László Sztyahula
KAMENNÝ MOST Ľubá Farnosť spravovaná excurrendo z Brút
MUŽLA Belá Farár: Iván Borka
OBID Farnosť spravovaná excurrendo z Mužle
SALKA Malé Kosihy Farár: Károly Vanda
SIKENIČKA Malé Ludince, Pavlová, Zalaba Farský administrátor: Jozef Švejdík
SVODÍN Farár: Zsolt Farkaš
ŠTÚROVO Nána Farár, dekan: Zoltán Fóthy

Kaplán: Radoslav Lenčéš

Dekanát Šurany

DEKANÁT ŠURANY

Dištriktuálny dekan: Štefan Vícen
Dištriktuálny sekretár: Štefan Vojtek

BÁNOV Farár: Peter Čieško
DEDINKA Farár: Dušan Dúbravický
DOLNÝ OHAJ Hul Farár: František Bogdan

Kňaz žijúci vo farnosti: Sebastián Košút

JATOV Farnosť spravovaná excurrendo z Rastislavíc
KOMJATICE Černík Farár: Štefan Vojtek

Kaplán: Michal Peťovský

LIPOVÁ Nový Svet, Ondrochov Farár: Miroslav Madola
MAŇA Vlkas, Malá Maňa Farár: Peter Kukučka
MOJZESOVO Farár: Stanislav Kaššovic
RADAVA Farár: Viktor Tomčányi
RASTISLAVICE Poľný Kesov Farár: Eduard Pecha
ŠURANY Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok Farár, dekan: Štefan Vícen

Kaplán: Patrik Lenčéš

TRÁVNICA Podhájska Farár: Štefan Bebjak
VEĽKÉ LOVCE Farár: Pavol Klapica
ÚĽANY NAD ŽITAVOU Farár: Milan Šuliak

Dekanát Topoľčany

DEKANÁT TOPOĽČANY

Dištriktuálny dekan: Mons. Dušan Argaláš
Dištriktuálny sekretár: 

JACOVCE Kuzmice, Tesáre, Veľké Bedzany Farár: Michal Vlček

Kaplán: Branislav Valkovič

KRUŠOVCE Dolné Chlebany, Horné Chlebany, Solčianky Farský administrátor:  excurrendo RKFÚ Nadlice
LUDANICE Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Mýtna Nová Ves Farár: Ľuboš Martíny

Výpomocný duchovný: Pavol Kollár

MALÉ HOSTE Pochabany, Veľké Hoste, Zlatníky Farár: František Kováčik
NADLICE Livina, Livinské Opatovce, Rajčany Farský administrátor: Ondrej Kovaľ
PRAŠICE Nemečky, Tvrdomestice Farár: Jozef Černák

Výpomocný duchovný: Peter Štefaník, Štefan Kováč

PRESEĽANY Belince, Hrušovany, Koniarovce Farár: Milan Krajčo

Kaplán: Peter Mišovič

ŠIŠOV Chudá Lehota, Libichava, Norovce Farský administrátor: Eduard Janíček
TOPOĽČANY Nemčice Farár, dekan: Mons. Dušan Argaláš

Kapláni: Martin Ligač; Dominik Ondriáš;

Výpomocný duchovný: Frank J.S. Vandegehuchte, MSC; Andrej Guniš;

Kláštor Panny Márie Jeruzalemskej: Vladislav Bednár, OT

TOPOĽČANY-SV. GORAZDA Malé Bedzany, Tovarníky Farský administrátor: Robert Kurowidzki OSPPE

Kaplán: Miroslav Hruška OSPPE

ZÁVADA Podhradie, Velušovce, Záhrady Farár: Witold Brańka

Dekanát Trenčín

DEKANÁT TRENČÍN

Dištriktuálny dekan: Štefan Bučo
Dištriktuálny sekretár: Peter Valaský

SELEC Farár: Jozef Petrek
SKALKA NAD VÁHOM Skalská Nová Ves, Újazd Farár: Štefan Bučo

Výpomocný duchovný: Dušan Berta, Anton Solčiansky

SOBLAHOV Mníchova Lehota Farár: Peter Valaský
TRENČIANSKA TURNÁ Belá, Hámre Farár: Ondrej Tepličanec
TRENČIANSKE BISKUPICE Farár: Jaroslav Mujgoš
TRENČÍN Farár: Ľubomír Havran

Kapláni: Jozef Kopáč, Dominik Tisovský, Pavol Trgo SJ.

Rektor UPC: Juraj Sedláček

Výpomocní duchovní: Pavol Benko

Rektor kostola sv. Františka Xaverského: Peter Franek SchP

Výpomocní duchovní: Stanislav Bujdák SchP,  SchP, Juraj Gendiar SchP

TRENČÍN-JUH Farár: Miroslav Kukla

Výpomocný duchovný: Andrzej Mituta

TRENČÍN-OPATOVÁ Kubrá, Kubrica Farský administrátor: Miroslav Lysičan

Výpomocný duchovný: Vojtěch Daněk

TRENČÍN-ORECHOVÉ Istebník, Záblatie, Zamarovce, Zlatovce Farár: Stanislav Štefánik

Kaplán: Lukáš Behan

VEĽKÉ BIEROVCE Opatovce, Trenčianske Stankovce Farár:

Dekanát Vráble

DEKANÁT VRÁBLE

Dištriktuálny dekan: Radovan Ján Kobyda
Dištriktuálny sekretár: Július Anduško

ČEĽADICE Farský administrátor: Anton Grznár
ČIFÁRE Mochovce, Telince Farár: Peter Bucheň
LÚČNICA NAD ŽITAVOU Martinová Farár: Ernest Ján Švec
MELEK Žitavce Farár: Vladimír Uhrin
MICHAL NAD ŽITAVOU Kmeťovo Farár: Ján Hudec
NEVIDZANY Červený Hrádok, Tajná Farár: Anton Ižold
NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Slepčany Farár: Ľubor Gál
VEĽKÉ CHYNDICE Babindol, Malé Chyndice Farár: Peter Brenkus
VEĽKÝ CETÍN Malý Cetín, Paňa Farský administrátor: Július Andruško

Výpomocný duchovný: Zoltán Grédi

VEĽKÝ LAPÁŠ Golianovo, Malý Lapáš Farár: Radovan Ján Kobyda

Výpomocný duchovný: Emil Kresáň, Jozef Haluza

VINODOL Farár: Milan Zaujec
VRÁBLE Dyčka, Horný Ohaj, Klasov Farár: Miloš Krasňanský

Kaplán: Ján Kollárik

Výpomocný duchovný: Ondrej Valach

Dekanát Zlaté Moravce

DEKANÁT ZLATÉ MORAVCE

Dištriktuálny dekan: Peter Štálnik
Dištriktuálny sekretár: Juraj Musil

ČIERNE KĽAČANY Prílepy, Volkovce Farár: Peter Patúc
HOSŤOVCE Lovce, Žikava Farár: Tibor Šuba

Kňaz žijúci vo farnosti: Ľubomír Rebek

BELADICE – VEĽKÉ CHRAŠŤANY Choča, Pustý Chotár Farár: Dušan Kajanovič
JEDĽOVÉ KOSTOĽANY Osady: Borisko, Bošiakov štál, Dolné Lúčno, Drienovský štál, Horné Lúčno, Hujavovce, Levasovský štál, Lukáčov štál, Mašírovce, Modoš, Nemečky, Brezov štál Farár: Ignác Šurín
JELENEC Neverice Farár: František Kovács
LADICE Kostoľany pod Tribečom Farský administrátor: Lukáš Ložek
OBYCE Farár: Jozef Vlasák
SKÝCOV Farár: Ladislav Kováč
SĽAŽANY Martin nad Žitavou Farár: Juraj Musil
TESÁRSKE MLYŇANY Vieska nad Žitavou Farár: Karol Koníček
TOPOĽČIANKY Hostie Farár: Mons. Jozef Daško

Kaplán: Peter Juan Pablo Bako

Výpomocný duchovný: Marko Božík

VELČICE Mankovce, Zlatno Farský administrátor: Tomáš Gračka
VEĽKÁ LEHOTA Malá Lehota Farár: Ján Michút
ZLATÉ MORAVCE Farár: Peter Štálnik

Kaplán: Jozef Hlavina

Výpomocný duchovný: Mons. Marián Javor, Jozef Mária Kendra CCG

Rektor kostola Božského Srdca Ježišovho: Jan Tomasz Prajzendanc CCG

Výpomocný duchovný: Cyril Mariusz Drzewicki CCG

ŽITAVANY Machulince Farár: Peter Bajzík

Dekanát Želiezovce

DEKANÁT ŽELIEZOVCE

Dištriktuálny dekan: Stanislav Illéš
Dištriktuálny sekretár: Peter Hayden

ČAKA Plavé Vozokany Farár: Peter Hayden
ČATA

 

Farnosť spravovaná excurrendo z Hronoviec
FARNÁ

 

Farnosť spravovaná excurrendo z Veľkých Ludiniec
HONTIANSKA VRBICA Malý Pesek, Zbrojníky Farnosť spravovaná excurrendo z Kukučínova
HRONOVCE Pohronský Ruskov Farár: Štefan Rácz
IPEĽSKÝ SOKOLEC Bielovce, Lontov, Pastovce Farár: Marián Križan
KUBÁŇOVO Farnosť spravovaná excurrendo z Ipeľského Sokolca
KUKUČÍNOV Trhyňa, Veľký Pesek Farský administrátor: Martin Lonappan Madassery SVD

Kaplán: Václav Horniak SVD

TEKOVSKÉ LUŽANY Bajka, Málaš, Ondrejovce,  osady: Medvecké, Zálagoš Farský administrátor: Anton Žovic
VEĽKÉ LUDINCE Kuraľany

Farár, dekan: Attila Sárai

Výpomocný duchovný: Serafín Kavoň

ŽELIEZOVCE Mikula, Nýrovce, Svodov, Šalov

Farár: Stanislav Illéš

ŽEMLIARE Jur nad Hronom, Šarovce, Vyšné nad Hronom, Veselá Farár: Igor Vaňo