Kňazský seminár sv. Gorazda

Rektor:

Mons. ThLic. Marián Dragúň     (Nitrianska diecéza)

 

Vicerektor – ekonóm: 

Mgr. Ing. Miroslav Šidlo, MBA (Nitrianska diecéza)

 

Prefekti:

ThLic. Tomáš Pavlík (Žilinská diecéza)

Mgr. Peter Pajerský  (Bratislavská arcidiecéza)

 

Špirituáli:

ICLic.  Peter Jandura (Banskobystrická diecéza)

Mgr. Vladimír Kiš (Bratislavská arcidiecéza)

 

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre je interdiecézny seminár. Pripravujú sa v ňom na budúce kňazské povolanie bohoslovci z Nitrianskej, Žilinskej, Banskobystrickej diecézy a dočasne od roku 2023 aj z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy. Kňazský seminár v Nitre začal písať svoju novodobú históriu v r. 1990, keď jeho činnosť obnovil vtedajší nitriansky diecézny biskup blahej pamäti Ján Chryzostom kardinál Korec.

Viac informácií na http://www.ksnr.sk/