Pastorácia v nemocniciach

Názov a adresa nemocnice/zariadenia Meno kňaza/rehoľa Sväté omše v priestoroch nemocnice/zariadenia Kontakt na kňaza/rehoľu
Fakultná nemocnica
Špitálska 6, Nitra
P. Peter Vagaš SVD, P. Pavel Kobliha SVD,  Spoločnosť Božieho Slova

Vypomáha Kongregácia misijných sestier Kráľovnej apoštolov a Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého

po-pi 15:30 hod.
so, ne 10:30 hod.
so 15:30 hod. (na onkologickom oddelení)
0903-80 96 24
Fakultná nemocnica
Slovenská 11, Nové Zámky
P. Rafael Tomáš Nevoľník, OFM ut – pi, ne 16:00 hod. 0910-450 020
Nemocnica Topoľčany
Pavlovova 17, Topoľčany
 Frank J.S. Vandegehuchte, MSC

Vypomáha Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

po, st, pi, so 18:00 hod.
ne 10:30 hod.
0904-009 524
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28 Trenčín
Ing. Mgr. Pavol Benko, SF

Vypomáha Kongregácia Milosrdných sestier a Domov dôchodcov

po,st,pi 6:20 hod.
ut 14.10 hod.
št 15.45 hod.
ne 10:30 hod.
069-200 90 43
Mestská nemocnica s poliklinikou Bánovce nad Bebravou
Hviezdoslavova 3, Bánovce nad Bebravou
RKFÚ Bánovce nad Bebravou sv. omše v blízkom kostole 038-760 22 17
Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca, DrSc.
Bernolákova 24, Zlaté Moravce
Kongregácia bratov Tešiteľov z Getsemani (CCG) st 16:00 hod. 037-642 33 26
Psychiatrická nemocnica,
Veľké Zálužie
Vladimír Paulíny  každú nedeľu a vo sviatky; každú sobotu možnosť rozhovorov s kňazom  037-659 22 19
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Nitra – Zobor

Kláštorská 134, Nitra

P. Jacek Chrzasciel, SDS

Vypomáha Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

st 15:15 hod.
ne 10:30 hod.
0918 – 578 177
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky

Chrenovská 22/B, Nitra

P. Rafael Czyz, SDS  streda, piatok, nedeľa o 16.00 hod. 037 – 653 10 41
Refugium – Hospic milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky Farnosť Trenčín – mesto   032 – 743 42 76
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých, Železničiarska 52, Nitra pátri Salvatoriáni   037 – 653 10 37
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nitra, Dolnočermánska 62, Nitra pátri Salvatoriáni   037 – 653 10 37