Katedrálna kapitula

Praepositus Maior / veľprepošt: Mons. ThDr. Štefan VALLO, PhD.

Lector:

Cantor: Mons. Peter BRODEK

Custos: Mons. ThDr. Štefan VALLO, PhD.

Magister Iunior (Canonicus Theologus): Mons. Dominik BRŇÁK

Archidiaconus Cathedralis / katedrálny archidiakon: Mons. ThDr. Pavol BRZÝ

Archidiaconus Gradnensis: Ing. Mgr. Martin ŠTOFKO

Archidiaconus Neocastrensis: 

Archidiaconus Trenchiniensis: ICLic. František ŠÚTOR

Canonicus Paenitentiarius: Mons. Karol HANULÍK

Magister senior: Mons. Zoltán ĎURČO

Magister iunior I.: Mons. Marián DRAGÚŇ

Magister iunior II: Mons. Marián ŠURÁB

Canonicus Cathedralis: Mons. Pavol ZAHATLAN

 

Honorárni kanonici: 

Ladislav HERMAN (Žilinská diecéza))

Mons. Marián JAVOR

Milan KRKOŠKA (Žilinská diecéza)

Jarolím KROČKA

Zoltán PINTÉR

Anton NOGA (Žilinská diecéza)

Jozef SLIEPKA (Žilinská diecéza)

Ondrej VALACH

Károly VANDA

 

Titulárne opátstva:

Opátstvo Blahoslavenej Panny Márie na Klíži – Vladimír PAULÍNI, titulárny opát Klížsky

Opátstvo sv. Hypolita na Zobore

Opátstvo sv. Beňadika na Skalke – Mons. ThLic. Jozef KRÁĽ, apoštolský protonotár, titulárny opát Skalský

Opátstvo sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku

Opátstvo sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach

Prepozitúra Panny Márie v Bíni