Biskupské lesy

Spoločnosť Biskupské Lesy bola založená v roku 2023, aby riadne hospodárila so zvereným lesným majetkom, ktorý je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvo Nitra, Sídelnej kapituly Nitra a farností Nitrianskej diecézy.

Vlastníkom spoločnosti Biskupské Lesy sú  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Sídelná kapitula Nitra.

Kontakty:

  • Biskupské Lesy, Družstvo, Námestie Jána Pavla II. 5, 950 50 Nitra, biskupske.lesy@nrb.sk
  • Ladislav Jančovič, riaditeľ, mobil: 0903 743 045, email: ladislav.jancovic@nrb.sk
  • Dušan Lukáčik, generálny sekretár: mobil: 0909 250 670, email: dusan.lukacik@nrb.sk
  • Miroslav Šidlo, predseda,  email: sidlo@nrb.sk