Telefóny a e-maily – Nitra

Kontakty na inštitúcie v Nitre

 

Biskupský úrad

ústredňa +42137-772 1747

+42137-772 1724

sekretariát diecézneho biskupa +42137-772 2430
hovorca biskupstva +421917-350404 (pre médiá) hovorca@nrb.sk
mzdová učtáreň +421903-261693
finančná učtáreň +421911-913046
technické oddelenie +421903-248610

+421903-648610

fax +42137-772 1749

 

Kňazský seminár svätého Gorazda

ústredňa +42137-772 1758
študijné oddelenie +421910-842384

 

Ostatné

Diecézny cirkevný súd +42137-772 17 47 diecezny.sud@nrb.sk
Diecézna charita Nitra +42137-772 17 92
Diecézna knižnica +42137-772 17 43 kniznica@nrb.sk
Katechetický úrad 0903-26 27 97

0911-91 23 96

katecheticky.urad@nrb.sk
Diecézny školský úrad +42137-741 28 01 – fax skolsky.urad@nrb.sk

Diecézny archív     +421 949 878 568  archiv.nitra.hrad@gmail.com,