Zoznam kňazov

Mgr. Adam Patrik farár Veľký Klíž
Mgr. Adamec Juraj farár Motešice
Mgr. Andruško Július administrátor, dištriktuálny sekretár, člen DKK Veľký Cetín
Mons. doc. ThDr.; PhD. Argaláš Dušan farár, dištriktuálny dekan, diecézny cenzor, člen DKR Topoľčany
Mgr. Bajzík Peter farár Žitavany
PhLic. Mgr. Bako Peter Juan Pablo kaplán Topoľčianky
Mgr. Baláž Pavol SVD výpomocný duchovný Nitra-Kalvária
Mgr. Barta Tomáš kaplán Bánovce nad Bebravou
Mgr. Bebjak Štefan farár, honorárny dekan Trávnica
ThLic. PaedDr. Bednár Vladislav OT na dôchodku, duchovný u Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej Topoľčany
Mgr. Behan Lukáš kaplán Trenčín – Orechové
Ing. Mgr. Benko Pavol SF výpomocný duchovný FN Trenčín
Mgr. Beňo Peter pomocný biskup, generálny vikár, člen DKR, člen zboru konzultorov Nitra
Mgr. Berka Pavol farár Kovarce
Mgr. Berta Dušan výpomocný duchovný, administrátor in spiritualibus Horné Srnie Skalka nad Váhom / Horné Srnie
Bíróczi Štefan výpomocný duchovný pre maďarsky hovoriacich veriacich, honorárny dekan Nitra
Mgr. Blahovec Jozef farár Vysočany
Mgr. Bogdan František farár Dolný Ohaj
Mons. Bohunický Jozef na dôchodku (kňaz Trnavskej arcidiecézy) Trenčianske Teplice
Mgr. Borka Iván farár, excurrendo Obid, člen DKR, člen zboru konzultorov Mužla
ThLic. PhD. Bošanský Martin farár, archivár BÚ, riaditeľ Diecéznej knižnice, člen výboru SSV Nitra – Chrenová
Mgr. Božik Marko výpomocný duchovný, honorárny dekan Topoľčianky
PaedDr. ThLic. Brańka Witold farár Závada
Mons. ICLic. Bredschneider Ernest na dôchodku, sudca DCS Nitra
ThDr.; PhD. Brenkus Peter farár, honorárny dekan Veľké Chyndice
Briška Marián na invalidnom dôchodku Nitra
Mons. ThLic. Brňák Dominik výpomocný duchovný pre DKL, kanonik-teológ Belušské Slatiny (Žilinská diecéza)
Mons. Brodek Peter biskupský vikár, kanonik-kantor, poradca pre cirkevné hnutia, rektor Baziliky sv. Benedikta opáta, člen DKR, člen zboru konzultorov Hronský Beňadik
Mons. ThDr. Ing. Brzý Pavol na dôchodku, kanonik – katedrálny archidiakon Nitra
Mgr. Bučo Štefan farár, rektor Diecéznej svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika, dištriktuálny dekan Skalka nad Váhom
Mgr. Bucheň Peter farár Čifáre
Mgr. Bujdák Stanislav SchP provinciálny predstavený, výpomocný duchovný Trenčín-Piaristi
Mgr. Bukovan Štefan farár, dištriktuálny dekan, inšpektor náboženstva Bošany
Mgr. Ing. Bulko Ján duchovná správca Nitra-Šindolka
PaedDr. Buranský Peter farár, riaditeľ DŠÚ Jelšovce
Mgr. Caránek Stanislav farár, dištriktuálny dekan Horné Vestenice
ThDr., PhD. Cíbik Marcel farár, odborný asistent TI Nitra, člen DKR Trenčianske Teplice
ICLic. Cimerák Miroslav kancelár BÚ, sudca DCS, člen DKR Nitra
Czyz Rafal SDS výpomocný duchovný, superior komunity Nitra
Mgr. Černák Jozef farár Prašice
Mgr. Čiernik Peter farár, honorárny dekan Blesovce
PaedDr. ThLic. Čieško Peter farár, pastorácia rodín Bánov
Mgr. Čurka Pavol farár, honorárny dekan Čermany
Daněk Vojtech výpomocný duchovný, (kňaz Olomouckej arcidiecézy) Trenčín – Opatová
ThDr. PhD. Daniš Jozef SVD výpomocný duchovný Nitra-Kalvária
Daňo Rudolf farár, honorárny dekan Svätoplukovo
Mons.ThDr. ICLic. PhD. Daško Jozef farár, sudca DCS Topoľčianky
Mgr. Debnár Damián Peter OFM výpomocný duchovný Nové Zámky
ThLic. Dian Daniel na invalidnom dôchodku, šéfredaktor Duchovného pastiera, diecézny cenzor, honorárny assessor Bratislava
Mgr. Dobiaš Karol výpomocný duchovný, Dekanát Nemšová Trenčianska Teplá
Mgr. Dorotčin Ján farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Solčany
Mons. ThLic. Dragúň Marián rektor Kňazského seminára sv. Gorazda, kanonik-magister junior I., člen DKR Nitra – KSNR
Drogoš Andrzej SDS kaplán v sociálnych zariadeniach (Hospic u Bernadetky) Nitra
Mgr. Drzewicki Cyryl Mariusz CCG výpomocný duchovný pre Kostol BSJ Zlaté Moravce
Mgr. Dúbravický Dušan farár Dedinka
ThLic., PhD. Ďatelinka Anton vicekancelár BÚ, administrátor, asistent TI Nitra, pastoračná starostlivosť o veriacich naviazaných na latinskú liturgickú tradíciu Nitra – Horné mesto
ICLic. Ďurás Marek farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Strekov
Mons. Ďurčo Zoltán farár, kanonik-senior, biskupský vikár pre veriacich maďarskej národnosti, člen DKR, člen zboru konzultorov Nové Zámky
ICLic. Ďuriga Ján farár, sudca DCS, honorárny dekan Nitra-Dražovce
Mgr. Ďuriš Ivan administrátor, starostlivosť o rómsku komunitu v Nitre – Orechovom Dvore Dolné Krškany
PaedDr. Farkaš Zsolt farár, dištriktuálny sekretár, pastorácia miništrantov, administrátor excurrendo Bíňa, člen DKK Svodín
ThLic. PhD. Filin Andrej administrátor, pastoračná starostlivosť o mládež, asistent TI Nitra Kozárovce
Flimel Ivan CSsR rektor Kaplnky PM Matky ustavičnej pomoci Kostolná-Záriečie Drietoma
ThLic. PhD. Fóthy Zoltán farár, dištriktuálny dekan Štúrovo
Franek Peter SchP rektor Kostola sv. Františka Xaverského Trenčín – Piaristi
Mons. Fronc Gašpar odborný asistent CMBF Bratislava a TI Nitra, výpomocný duchovný UPC pre univerzitnú mládež, magistrálny kaplán ZRMR, pastorácia členov Maltézskeho rádu a Maltézskej pomoci Slovensko Nitra
PaedDr. PhDr. PhD. Gajdoš Jozef administrátor Rybník
PhDr. PhD. Gál Ľubor farár, pastorácia detí – eRko Nová Ves nad Žitavou
Mgr. Gallas Roman farár, dištriktuálny dekan Zbehy
Mgr. Garaj Stanislav farár, dištriktuálny dekan Bánovce nad Bebravou
Mgr. Gendiar Juraj SchP výpomocný duchovný Trenčín-Piaristi
Gerboc Štefan SVD výpomocný duchovný, na dôchodku Nitra-Kalvária
Mgr. Golha Masseo Patrik OFM rektor Kostola sv. Františka Assiského Nové Zámky
Mgr. Gondec Ioan farár Beša
Mgr. Gračka Tomáš administrátor Velčice
MVDr. Greisiger Richard SJ výpomocný duchovný Horná Súča
Mgr. Grédi Zoltán výpomocný duchovný Veľký Cetín
Mgr. Grieger Waldemar SVD výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
Mgr. Grznár Anton administrátor Čeladice
MUDr. Gunčaga Jozef SF na misiách, honorárny dekan Rusko
Mgr. Guniš Andrej výpomocný duchovný, starostlivosť o seniorov v ZSS a DSS v Topoľčanoch Topoľčany
Mons. Gurín Dominik farár Dežerice
Mgr. Hafera Miroslav farár, honorárny dekan Lukáčovce
Mgr. Haluza Jozef výpomocný duchovný Veľký Lapáš
ThDr.; PhD. Hanko Igor farár, člen DKR, dištriktuálny dekan Dolný Pial
Mons. Hanulík Karol kanonik-penitenciár Nitra-Katedrála- Bazilika sv. Emeráma
Mgr. Hasík Radovan výpomocný duchovný, starostlivosť o členov Komunity Emanuel, MSC Lukov Dvor (kňaz Banskobystrickej diecézy) Nitra – Klokočina
PaedDr. Havran Ľubomír farár, honorárny dekan Trenčín
Mgr. Hayden Peter farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Čaka
Mgr. Hegyi Peter kaplán Nové Zámky
doc. ThDr., PhD. Hlad Ľubomír univerzitný kaplán, rektor UPC, odborný asistent TI Nitra, asistent UKF Nitra Nitra
Mgr. Hlavina Jozef kaplán Zlaté Moravce
Mgr. Holečka Róbert kaplán Nitra – Klokočina
PaedDr. Holka Jozef farár Horné Lefantovce
Mgr.; PhD. Horka Róbert farár, výpomocný duchovný Dekanátu Lužianky Lehota
Horniak Václav SVD kaplán, excurrendo Hontianska Vrbica Kukučínov
ThLic. Hosťovecký Miroslav administrátor Kalná nad Hronom
Mgr. Hoždora Miroslav farár Klátová Nová Ves
Mgr. Hrabovský Ján administrátor Bobot
Hríb Ján SchP kaplán pre duchovnú správu Kostola sv. Ladislava Nitra-Piaristi
Mgr. Hruška Miroslav OSPPE kaplán Topoľčany – sv. Gorazd
Mgr. Hudec Ján farár, honorárny dekan Michal nad Žitavou
Ing. Mgr. Hudeček František na dôchodku (kňaz Trnavskej arcidiecézy) Podhorany
Mgr. Hupka Jozef farár, excurrendo Chľaba Kamenica nad Hronom
Mgr. Chrenšč Ján farár, administrátor excurrendo Šurianky, člen DKR Nové Sady
Mgr. Chrząściel Jacek SDS rektor Kostola sv. Cyrila a Metoda Nitra-Mlynárce (Nitra-Dolné mesto)
Mgr. Illéš Stanislav farár, dištriktuálny dekan Želiezovce
ThLic., PhD. Ižold Anton farár Nevidzany
ThLic. Jakubov Viktor SF výpomocný duchovný Veľké Ripňany
PaedDr., PhD. Janček Marián farár Starý Tekov
ICLic. Jandura Peter špirituál KSNR, asistent TI Nitra (kňaz Banskobystrickej diecézy) Nitra – KSNR
Mgr. Janíček Eduard administrátor Šišov
Mgr. Janíček Jozef výpomocný duchovný Nitra-Klokočina
Mgr. Janík Peter farár Slatina nad Bebravou
Mons. Javor Marián výpomocný duchovný, honorárny kanonik, honorárny dekan, sudca DCS Trnava Zlaté Moravce
Mons. Prof. ThDr. PhD. Judák Viliam diecézny biskup, profesor TI Nitra Nitra
Mgr. Kajanovič Dušan farár Beladice – Veľké Chrašťany
Mons. ThLic. Ing. arch. Kapusňák František SF na dôchodku Čadca
ThDr.; PhD. Kaššovic Stanislav farár Mojzesovo
Mgr. Kaštan Peter farár Diviaky nad Nitricou
Kavoň Serafín na dôchodku, výpomocný duchovný (kňaz Spišskej diecézy) Veľké Ludince
Mgr. Kellner Ondrej farár, člen komisie Biblickej olympiády za diecézu, štúdiá, riaditeľ DKÚ Lužianky
Mgr. Kendra Jozef Mária CCG výpomocný duchovný Zlaté Moravce
ThDr. Ing.; PhD. Kičin Peter na invalidnom dôchodku Piešťany
Mgr. Klapica Pavol farár Veľké Lovce
ThDr. PhDr., PhD. Klech Peter farár, honorárny dekan Jarok
Mgr. Klinko Juraj uvoľnený z pastorácie Krušovce
Mgr. Klóska Mieczysław SCJ administrátor Veľké Ripňany
Mgr. Knapec Peter farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Malá Hradná
Mgr. Kobliha Pavel SVD výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
PhDr. Kobyda Radovan Ján farár, dištriktuálny dekan, člen DKR, Veľký Lapáš
ThDr. HELic., PhD. Kollár Pavol výpomocný duchovný (kňaz Banskobystrickej diecézy) Ludanice
Mgr. Kollárik Ján kaplán, člen DKR Vráble
Mgr. Koníček Karol farár Tesárske Mlyňany
Mgr. Kopáč Jozef kaplán Trenčín
Mgr. Kopecký Pavol Róbert O. Praem. administrátor Jasová
PhDr. Ing. Mgr. Kopecký Rudolf farár Branč
ICLic. Korenčiak Peter farár, sudca DCS Drietoma
Mgr. Kostolný Miroslav farár Veľké Zálužie
Mgr. Košík Anton farár, honorárny dekan Svinná
Košút Sebastián na odpočinku (kňaz Diecézy Tivoli, Taliansko) Dolný Ohaj
Mgr. Kotras Marek SchP rektor Kostola sv. Ladislava v Nitre Nitra-Piaristi
Mgr. Kovács František farár Jelenec
Mgr. Kovács Ladislav na invalidnom dôchodku Nové Zámky
Mgr. Kováč Imrich výpomocný duchovný, honorárny dekan – prepožičaný do 30.6.2024 do Trnavskej arcidiecézy Trnava – Sv. Mikuláša
Kováč Ján administrátor Nitrianska Blatnica
Mgr. Kováč Ladislav farár, znalec Subkomisie pre katechézu pri komisii KBS Skýcov
Mgr. Kováč Peter farár Semerovo
PhDr. PaedDr. Kováč Štefan výpomocný duchovný Prašice + Dekanát Topoľčany
Mons. Mgr. Kováčik Anton na dôchodku, honorárny dekan, výpomocný duchovný Nitra – Dolné mesto
Mgr. Kováčik František farár Malé Hoste
Mgr. Kovaľ Ondrej administrátor Nadlice
PaedDr. Mgr. Kozák Milan farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Čavoj
Mgr. Krajčo Milan farár Preseľany
Mgr. Krajňák Stanislav SVD výpomocný duchovný Nitra-Kalvária
Mons. ThLic. Kráľ Jozef titulárny opát Skalský, apoštolský protonotár, kanonik Baziliky Sancta Maria Maggiore Rím
PaedDr. Krasňanský Miloš farár Vráble
Mgr. Kresáň Emil výpomocný duchovný Veľký Lapáš
Mgr. Križan Marián farár, excurrendo Kubáňovo Ipeľský Sokolec
Mgr. Križan Roman výpomocný duchovný Skačany + dekanát Bošany
Mgr. Krkoška Milan na dôchodku, honorárny kanonik,  (kňaz Žilinskej diecézy) Nitra
Kročka Jarolím na odpočinku, honorárny kanonik DSS Horné Štitáre
Mgr. Kročka Martin farár, člen DKK Výčapy-Opatovce
Mgr. Kukla Miroslav farár, člen DKR Trenčín-Juh
Mgr. Kukučka Peter farár Maňa
Mgr. Kuna Jozef farár Trenčianske Mitice
Mons. Kupčík Milan farár, honorárny dekan, dištriktuálny dekan Radošina
Mgr. Kurowidzki Robert Tomasz OSPPE administrátor Topoľčany-sv. Gorazd
Mgr. Kürthy Tomáš farár Kolíňany
Kuszaj Adam SDS výpomocný duchovný v ZSS a pre Kostol sv. Cyrila a Metoda Nitra-Mlynárce (Nitra-Dolné mesto)
Mgr. Kušnír Ján SVD výpomocný duchovný Nitra-Kalvária
Mgr. Kutiš Lukáš administrátor Ivanka pri Nitre
Lednický Jozef na invalidnom dôchodku Piešťany
Mgr. et Mgr. Lenčéš Patrik kaplán Šurany
Mgr. Lenčéš Radoslav kaplán Štúrovo
Licsko Valent farár, honorárny dekan Pohranice
Mgr. Ligač Martin kaplán Topoľčany
Lichtner Ján SchP výpomocný duchovný Nitra-Piaristi
ThDr.; PhD. Linet Pavol farár, odborný asistent TI Nitra Ostratice
Mgr. Ložek Lukáš administrátor Ladice
Th.Mgr. Lugowski Stanislav na dôchodku, výpomocný duchovný Trenčianske Teplice
Mgr. Lutišan Gustáv administrátor, člen DKR, člen zboru konzultorov, dištriktuálny dekan Bánovce nad Bebravou
Lysičan Miroslav farár Trenčín – Opatová
Mgr. Madassery Lonappan Martin SVD administrátor, excurrendo Hontianska Vrbica Kukučínov
Mgr. Madola Miloslav farár Lipová
Mgr. Maga Peter uvoľnený do služby v diecéze Chambéry-Maurienne-Tarentaise Francúzsko
Mons. Magyar Károly výpomocný duchovný Bešeňov
Macho Jozef farár, honorárny dekan Žirany
Mgr. Maják Štefan farár, honorárny dekan, riaditeľ Kanet n.o., rektor Domu sv. Bystríka, člen DKR, člen zboru konzultorov Čičmany
Mgr. Majerčík Michal uvoľnený pre Spoločenstvo Cor et Lumen Christi Londýn
Majtán Pavol na dôchodku, honorárny dekan Veľká Hradná
Mgr. Makovický Ľubomír výpomocný duchovný Výčapy-Opatovce
Mgr. Marko Jozef farár Mojmírovce
Mgr. Markovič Jozef na invalidnom dôchodku Šaštín-Stráže
Mgr. Martiš Miroslav farár, prepožičaný do služby v Plzeňskej diecéze Stříbro
Mgr. Martíny Ľuboš farár Ludanice
Mgr. Maruna Peter farár Tekovské Nemce
Mons. ThLic. Maslák Rudolf Slovenská katolícka misia v Nemecku Mníchov
Mgr. Medvec Martin farár Dolná Súča
Mgr. Mičovský Martin administrátor Horné Obdokovce
Mgr. Mičuda Viktor farár Nitrianske Rudno
Mgr. Mihálik Peter farár, pastoračná starostlivosť o mládež v diecéze Veľký Ďur
ICLic. Mihálka Luboš kaplán, na štúdiách v Benátkach, obhajca zväzku DCS Nemšová
ThDr. Michalíček Martin generálny sekretár Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) St. Gallen
ThDr., PhD. Michalov Peter farár, dištriktuálny dekan, člen DKR Močenok
Mgr. Michalovič Viliam farár Tvrdošovce
Mgr. Michút Ján farár Veľká Lehota
Minďár Peter na dôchodku Nemšová
ThLic. Mišovič Peter kaplán Preseľany
Mgr. Mituta Andrzej výpomocný duchovný Trenčín-Juh
Mgr. Molek Dušan farár Nitra-Janíkovce
Mgr. Mujgoš Jaroslav farár Trenčianske Biskupice
Mgr. Musil Juraj farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Sľažany
Nagy Gabriel Emanuel výpomocný duchovný Nové Zámky
Mgr. Nagy Ondrej farár, dištriktuálny dekan, inšpektor náboženstva Dvory nad Žitavou
ThLic. Nemček Július kaplán Starý Tekov
Németh Rudolf na dôchodku Štvrtok na Ostrove
Mgr. Neviďanský Henrich farár, excurrendo Kamenný Most Bruty
Mgr. Nízl Martin duchovný správca ZSS Promerite Quieti sv. Svorada, výpomocný duchovný Nitra – Zobor
Nižník Štefan farár, honorárny dekan Horné Srnie
Mgr. Nuota Juraj pastoračná výpomoc vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Sterling Heights v Arcidiecéze Detroit (USA) Sterling Heights
Mgr. Okkel Jozef výpomocný duchovný v Nitrianskom Rudne Bojnice
ThLic. Ondráš Jaroslav farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK, pastorácia rodín Nemčiňany
Mons. Ondrejička Ján na dôchodku (kňaz Žilinskej diecézy) Nemšová – Ľuborča
Mgr. Ondriaš Dominik kaplán Topoľčany
Mons. Oravský Vladimír farár, pastoračná starostlivosť pre maďarsky hovoriacich veriacich Nitrianske Hrnčiarovce
Orlický Alojz SchP výpomocný duchovný Nitra – Piaristi
Mgr. Országh Martin farár Lehota
Mons. Paliatka Peter farár Bojná
Mgr. Palkovič Vladimír farár, pastorácia pútnikov do Sv. Zeme a iné pútnické miesta Nový Tekov
Paluch Ján SVD kaplán, starostlivosť o chorých vo FN Nitra Nitra – Kalvária
Pati František Karol O. Praem. administrátor Dubník
Mgr. Patúc Peter farár Čierne Kľačany
Paulini Vladimír titulárny opát Klížsky, výpomocný duchovný, starostlivosť o chorých  v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie
Mons. Pavčír Ján na dôchodku (kňaz Trnavskej arcidiecézy) Šurianky
Mgr. Pavlík Tomáš prefekt KSNR (kňaz Žilinskej diecézy) Nitra-KSNR
PaedDr., PhD. Pavúk Martin MSC administrátor gréckokatolíckej farnosti v Nitre Nitra
Ing. Mgr. Pecha Eduard farár, excurrendo Jatov, člen DER Rastislavice
Mgr. Petrek Jozef farár Selec
Mgr. Peťovský Michal kaplán Komjatice
Pintér Zoltán honorárny kanonik, honorárny dekan, na dôchodku; výpomocný duchovný do 30.6.2026 v Trnavskej arcidiecéze Hurbanovo
Mgr. Písečný Igor farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Veľký Kýr
Mgr. Pluta Juraj výpomocný duchovný Nitra – Klokočina
Mgr. Plutinský Jozef tajomník diecézneho biskupa, ceremoniár, výpomocný duchovný Nitra – Horné mesto
Podlipa Stanislav na dôchodku Šurianky
PaedDr. Mgr. Polák Milan farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Nitra-Zobor
Mgr. Poliak Silvester Michal výpomocný duchovný, starostlivosť o chorých vo FNsP Nové Zámky
Mgr.; ECLJ Porochnavec Pavol Alojz administrátor, sekretár vikariátu, väz. duch. správa, uvoľnený pre službu v Pražskej arcidiecéze do 31.3.2027 Lysá n/Labem
ICLic. Poterała Tomasz MSC výpomocný duchovný, obhajca zväzku DCS, superior MSC na Slovensku Nitra – Klokočina
Mgr. Potočiar Alojz farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Horná Súča
ThLic. Prajzendanc Jan Tomasz CCG rektor Kostola Božského Srdca Ježišovho Zlaté Moravce
ThDr. Puss Alexander SJ administrátor, pastoračná starostlivosť o maďarsky hovoriacich vysokoškolských študentov Gbelce
ThDr. PhD. Rácz Štefan farár, excurrendo Čata Hronovce
ICDr., PhD. Rajec Michal súdny vikár DCS, odborný asistent TI Nitra
CSLic., PhD. Rebek Ľubomír na invalidnom dôchodku Hosťovce/Nitra
Mgr. Reiner Matej SVD kaplán Nitra – Kalvária
Mgr. Frank Lukáš kaplán Nitra – Dolné mesto
Mgr. Romaňák František CSsR výpomocný duchovný Drietoma
Mgr. Rybanský Eugen výpomocný duchovný, uvoľnený do služby Viedenskej arcidiecézy do 31.8.2026 Viedeň
Mgr. Sabo Mikuláš výpomocný duchovný, uvoľnený do  služby v Trnavskej arcidiecéze do 30.7.2024 Iža
Mgr. Sárai Attila farár, excurrendo Farná, člen DKR Veľké Ludince
doc. ThDr.; PhD. Sedláček Juraj univerzitný kaplán, rektor UPC Trenčín
Mgr. Sedláček Martin kaplán Bánovce nad Bebravou
Mgr. Sedlár Marek kaplán Bošany
Mgr. Siekel Štefan farár, člen DKR Zemné
Mgr. Skladaný Roman farár Veľké Bielice
Bc. Mgr. Smolka Ján farár, honorárny dekan, člen DER, dištriktuálny dekan Nemšová
ThDr. Ing.; PhD. Solčiansky Anton výpomocný duchovný, (kňaz Bratislavskej arcidiecézy – prepožičaný od 1.7.2021 do 30.6.2024) Skalka nad Váhom
Mgr. Solík Ľubomír farár Žabokreky nad Nitrou
Staník Alexander farár Hronský Beňadik
Mgr. Stanko Pavol administrátor Zliechov
PaedDr. Mgr. Stenchlák Róbert farár Valaská Belá
ThDr., PhD. Stríženec Michal dôchodca, uvoľnený do služby Trnavskej arcidiecéze do 30.9.2024 Piešťany – Sv. Cyrila a Metoda (výpomocný duchovný)
Mgr. Szalay András administrátor Bešeňov
ThLic., PaedDr., PhD. Sztyahula László farár, honorárny dekan Kamenín
Mgr. Šabo Peter OJSS školský kaplán pre Spojenú katolícku školu, člen DKR Nitra
Mgr. Šadlák Dušan uvoľnený pre Komunitu Dobrého Pastiera, Nitrianske Pravno Kláštor pod Znievom
Mgr. Šafár Jozef farár Oponice
Mgr. Šalamon Kristián Martin kaplán, školský kaplán pre Katolícku spojenú školu Nové Zámky
Mgr. Šenkárik Marek farár, dištriktuálny sekretár, člen DKR, člen DKK Ardanovce
Mgr. Šidlo Miroslav vicerektor – ekonóm Kňazského seminára sv. Gorazda, člen DER Nitra
Mgr. Šimko Ján farár, honorárny dekan Chynorany
Mgr. Šimkovič Stanislav SchP výpomocný duchovný Nitra-Piaristi
PaedDr. Šipoš Stanislav farár, inšpektor náboženstva Cabaj-Čápor
Mgr. Šrank Jozef kaplán Horné Vestenice
Mgr. Šrank Michal farár Omšenie
ThLic. Štálnik Peter farár, dištriktuálny dekan, člen DKR, Zlaté Moravce
ThDr., PhD. Štefanec Ján SVD administrátor Nitra – Kalvária
Mgr. Štefaník Peter výpomocný duchovný Prašice
Mgr. Ing. Štefánek Anton kaplán Močenok
Mgr. Štefánik Michal administrátor Uhrovec
Mgr. Štefánik Stanislav farár Trenčín – Orechové
Mgr. Ing. Štofko Martin riaditeľ BÚ, diecézny ekonóm, kanonik – archidiakon hradňanský, člen DER, člen dozornej rady CSS Nitra
ThLic. PaedDr.;PhD. Šuba Tibor farár Hosťovce
Mgr. Šuliak Milan farár Úľany nad Žitavou
ThDr.; PhD. Šulík Ivan riaditeľ SSV, odborný asistent TI Nitra, cenzor, člen DKR Trnava
Šupa Vladimír na dôchodku Bošany (Práznovce)
Mons.Prof.ThDr.;   PhD. Šuráb Marian kanonik-magister junior II., prof. CMBF Bratislava a TI Nitra, cenzor, formácia kňazov, člen DKR Nitra
Mgr. Šurín Ignác farár, honorárny dekan Jedľové Kostoľany
Mgr. Šurín Mikuláš kaplán Nemšová
ICLic. Šútor František kuriálny notár, kanonik – archidiakon trenčiansky, sudca DCS, sekretár DKR Nitra
Mgr. Švancár Miroslav farár Kostolná Ves
ThDr.; PhD. Švec Ernest farár Lúčnica nad Žitavou
ThLic. Švejdík Jozef administrátor Sikenička
ThLic., PhD. Švercel Jozef farár Nitrianska Streda
Tassári Elemír na dôchodku, výpomocný duchovný (s bytom v Horných Našticiach), Bánovce nad Bebravou
Tassári Július na dôchodku, honorárny dekan Most pri Bratislave
Mgr. Tepličanec Ondrej farár Trenčianska Turná
ThLic. Tokarczyk Marek farár Palárikovo
Mgr.; PhD. Tomčányi Viktor farár, pastorácia Rómov Radava
Mgr. Tomica Jozef farár, člen DKK Nitra – Klokočina
Mgr. Trnka Slavomír špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda, asistent TI Nitra               (kňaz Žilinskej diecézy) Nitra
JUDr. ICLic. Trubač Branislav uvoľnený pre službu v Bratislavskej arcidiecéze do 30.6.2024 Budmerice
ThLic. PhDr. PaedDr.; PhD. Tupý Branko výpomocný duchovný, Komunita Kráľovnej pokoja, (kňaz Rožňavskej diecézy) Močenok
Mgr. Uhrin Vladimír farár Melek
Mgr. Utekal Ľuboš administrátor Dubodiel
ICLic. Uváček Marian farár, sudca DCS Báb
Mgr. Vagaš Peter SVD kaplán Nitra – Kalvária
Valach Ondrej výpomocný duchovný, honorárny kanonik, honorárny dekan Vráble
Mgr. Valaský Peter farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK, pastorácia miništrantov Soblahov
Ing. Mgr. Valkovič Branislav kaplán Jacovce
Mons. Vallo Ján farár, honorárny dekan Trenčianska Teplá
Mons. ThDr.; PhD. Vallo Štefan veľprepošt, správca katedrály, kanonik kustos, honorárny dekan, predseda DLK, odborný asistent TI Nitra, člen DKR Nitra
Vanda Károly farár, excurrendo Bajtava, honorárny dekan, honorárny kanonik Salka
Vandegehuchte Frank J. S. MSC výpomocný duchovný, starostlivosť o chorých v NsP Topoľčany
Vaňo Pavol administrátor Kolta
Mgr. Vaňo Igor farár Žemliare
Varecha Štefan CSsR výpomocný duchovný Drietoma, dekanát Nemšová
Mgr. Dominik Tisovský kaplán Trenčín
ICLic. Varhaník Jozef farár, honorárny dekan, sudca DCS Rybany
Mgr. Vavro Dalibor výpomocný duchovný, na štúdiách v Ríme Močenok
Mgr.; PhD. Vícen Štefan farár, dištriktuálny dekan, člen DKR Šurany
Mgr. Vician Ján farár Veľké Chlievany
ICDr.; PhD. Virág Marek farár, sudca DCS Nitrianske Sučany
Mgr. Vitek Martin administrátor Tlmače
Mgr. Vlasák Jozef farár, honorárny dekan Obyce
Mgr. Vlček Michal farár Jacovce
ThDr. (PhD.) Vojtek Jozef výpomocný duchovný Hronský Beňadik (Kysucké Nové Mesto)
ThDr.; PhD. Vojtek Štefan farár, dištriktuálny sekretár, člen DKK Komjatice
Mgr. Weny Karol farár Podhorany
Mons. ThDr., PhD. Zahatlan Pavol farár, dištriktuálny dekan, odborný asistent TI Nitra, kanonik, člen DKR Nitra – Dolné mesto
Mgr. Zajac Michal kaplán Nitra-Chrenová
Zaujec Milan farár, honorárny dekan Vinodol
Mgr. Zelenák Tomáš farár, člen DKK Urmince
Mgr.; SLL. Zemančík Viliam vicerektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Rím
Mgr. Zemko Ondrej farár Krásno
Mgr. Žovic Anton administrátor Tekovské Lužany
Mgr. Cempura Józef SCJ. kaplán Veľké Ripňany

 

Mgr. Fabík Branislav ženatý trvalý diakon Nitra – Klokočina, Topoľčany
Mgr. Fojtík Jozef ženatý trvalý diakon Bánovce nad Bebravou
Mgr. Mihálik Roman ženatý trvalý diakon dekanát Nemšová
Vavrík Anton trvalý diakon na invalidnom dôchodku Veľké Zálužie
Mgr. Kubala Pavol ženatý trvalý diakon Trenčín – Juh
Mgr. Laboš Marián ženatý trvalý diakon Komjatice
ThDr., PhD. Lyko Miroslav ženatý trvalý diakon Nitra – Klokočina