Biskupský úrad

Biskupský úrad v Nitre

Nám. Jána Pavla II. č. 7, 

950 50 NITRA, Slovenská republika

tel. ústredňa – spojovateľka      +421 37/ 7721747; 7721724; 

fax: +421 37/ 7721749

 

Kontakt výhradne pre médiá:

Hovorca Nitrianskeho biskupstva – 0917 350 404

e-mail: nitra@kbs.sk; hovorca@nrb.sk