Biskupský úrad

Biskupský úrad v Nitre

Nám. Jána Pavla II. č. 7, 

950 50 NITRA, Slovenská republika

tel. ústredňa – spojovateľka      +421 37/ 7721747;  7721724; 

fax: +421 37/ 7721749

e-mail: nitra@kbs.sk

 

Kontakt výhradne pre médiá:

hovorca Nitrianskeho biskupstva – ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

tel.: 0917 350 404

e-mail: hovorca@nrb.sk