Pastoračné centrá

Diecézne pastoračné centrum – Nitrianska animátorská škola

Zodpovední vedúci:

ThLic. Andrej Filin

Mons. Gašpar Fronc

webová stránka TU

Adresa:
Diecézne pastoračné centrum
Pribinovo nám. 7
949 01  NITRA

email: mladeznr@gmail.com

web: www.biskupstvo-nitra.skúpastoracia-mladeze

 

Univerzitné pastoračné centrum Nitra

Rektor:

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Adresa:
Univerzitné pastoračné centrum
Pribinovo nám. 7
949 01 NITRA

Kontakt: 0905240853
email: rektor@upc.sk

 

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa Nitra

Rektor:

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Adresa:
Univerzitné pastoračné centrum

Univerzita Konštantína Filozofa

Dražovská cesta č. 4
949 74 NITRA

Kontakt: 0905240853
email: upcnitrasocial@gmail.com

web: www.upcnitra.sk

 

Univerzitné pastoračné centrum sv. Andreja Svorada a Beňadika Trenčín
Rektor:
doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD.

Adresa:
Univerzitné pastoračné centrum
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka
Študentská 1, B 419
911 50 Trenčín
Kontakt: 032 / 7400132, 032 / 7400116,   0903566511

email: kontakt@upctn.sk,   juraj@upctn.sk
web: www.upctn.sk