Diecézna charita

Riaditeľ

Ing. Mgr. Juraj Barát

Zástupca

Mgr. Mária Makáňová

Ekonóm

Ing. Jana Rumanovská

Účtovníci

Iveta Paúková

Marta Kuťková

Anna Štefanková

Kontakt

Samova 4, 950 50 Nitra

Tel: +421-37-77-21-792
Fax: +421-37-77-21-798

e-mail: jurajbarat@charitanitra.sk
e-mail: sekretariat@charitanitra.sk
e-mail: charita.nr@ba.telecom.sk
e-mail: janarumanovska@charitanitra.sk
www.charitanitra.sk

 

Zariadenia:

Detský domov sv. Lujzy

Samova 4, 950 50 Nitra

Tel: 037 – 772  02 14,  0915 749891    dchd.lujza@centrum.sk

 

Dom charity sv. Rafaela

Štúrova 57, 949 01 Nitra

Tel: 0907 451 771,  0918 174 944     rafael.charita@gmail.com

 

Charitatívno-sociálne centrum

Samova 4, 950 50 Nitra

Tel: 037 – 772 17 92, 0907 734 048

 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Samova 4, 950 50 Nitra

Tel: 037 – 772 17 92, 0907 734 028

 

Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky

Chrenovská 22 B, 949 01 Nitra

Tel: 037 – 653 10 43, 0911 254 682, 037 – 653 10 41   hospicnr@gmail.com   hospicnitra@gmail.com

www.hospicnitra.sk

 

Charitatívno-sociálne centrum

RKFÚ, Mierové námestie 3, 914 41 Nemšová

Tel: 032 – 658 90 52

 

Chránená dielňa sv. Jozefa

Samova 4, 950 50 Nitra

Tel: 037 – 772 17 92, 0903 222 093    charita.nr@ba.telecom.sk