Promeritae Quieti sv. Svorada n.o.

Riaditeľ:

Mgr. Jana Holečková

Tel: +421 0901 909 144

e-mail: promeritae.riaditelka@gmail.com

 

Duchovný správca:

Mgr. Martin Nízl

 

Vedúca prevádzkového úseku: 
Ing. Monika Stašková
Tel: +421 903 982 951 
 
Vedúca sestra:
Mgr. Lacušková Eva (poverená vedením, garant ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Jana Holečková)
Tel: +421 911 913 055
 
Nahlasovanie návštev: +421 0910 842 632

 

Adresa:

Promeritae Quieti sv. Svorada n.o.

Dolnohorská 6

949 01 Nitra

 

Nitrianske biskupstvo zriadilo v r. 2013 pod Zoborom Zariadenie sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre. Inštitúcia je zaradená do siete príslušných zariadení VÚC. Výstavba bola financovaná z Operačného programu EÚ, z príspevku nadácií Renovabis a Kirche in Not, Konferencie biskupov USA a z prostriedkov biskupstva. Preinvestovalo sa približne 2 milióny eur. 

Zariadenie prevádzkuje Nitrianske biskupstvo a je prioritne určené pre kňazov a ich rodinných príslušníkov. Brány  zariadenia sú však otvorené i pre obyvateľov mesta Nitra a širšiu verejnosť. Promeritae Quieti sv. Svorada n.o. je umiestnené v malebnom prostredí v obklopení viníc a zelene s krásnym výhľadom na panorámu mesta. V rodinnej atmosfére je pre nás cieľom a aj prioritou zabezpečiť  prijímateľom sociálnej služby čas na lásku, komunikáciu, duchovný rozvoj a spojitosť s prírodou.  Vytvorenie pocitu istoty a bezpečia  sa značnou mierou snažíme prispieť i k zvýšeniu kvality života klientov a  k podpore ich fyzickej i  duševnej kondície. Klienti zariadenia majú k dispozícii minimálne jednu izbu s príslušenstvom. Voľný čas môžu tráviť v spoločenských  priestoroch,  v zimnej záhrade, v priľahlom vonkajšom areáli so záhradou a vinohradom, alebo v kaplnke zariadenia.

Zariadenie sociálnych služieb má kapacitu obsadenosti 29 klientov. Zariadenie pre seniorov disponuje 12 miestami a špecializované zariadenie 17 miestami. Z celkovej kapacity je vyčlenených 10 miest pre imobilných a ťažko chorých, kde opatrovateľská i zdravotná starostlivosť je zabezpečená odborným zdravotníckym personálom.

 

V prípade záujmu a dôvery  v naše zariadenie nás kontaktujte prostredníctvom mailovej adresy:  promeritae.riaditelka@gmail.com alebo na telefónnom mobilnom čísle +421 901909144

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cenník 2024

Výročná správa 2023

EON 2023

Krízový plán PQSS COVID 19