Diecéza

Patróni diecézy: svätí Andrej – Svorad a Beňadik, pustovníci

Katedrálny chrám: Bazilika svätého Emeráma, biskupa a mučeníka

Diecéza založená: pápežom Jánom VIII. bulou Industriae tuae v r. 880

NITRIANSKA DIECÉZA V ČÍSLACH:

Počet dekanátov: 17

Počet farností: 197

Z toho národnostne zmiešaných farností: 55

Počet obyvateľov v diecéze: 701 416

Počet veriacich katolíkov: 578 712

Z toho katolíci s maďarskou národnosťou: 61 976

Počet diecéznych cirkevných škôl: 19

Počet rehoľných škôl v diecéze: 2

Rozloha diecézy: 5 932 km²

Niektoré významné pútnické miesta: Nitra – Kalvária, Topoľčany, Skalka nad Váhom, Topoľčianky, Hronský Beňadik, Nová Ves nad Žitavou, Mechovička