Ženské rehole

Dcéry našej Milej Matky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Dom Srdca Ježišovho, Lukov dvor 2, 949 11 Nitra
037-773 31 31 olshnitra@aol.com
Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša

Východná 6, 949 01 Nitra

 037- 642 39 22 karmeldj@gmail.com
Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža
Dom bl. sestry Zdenky, Cintorínska 16, 951 93 Topoľčianky
037-630 14 27
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Kalinčiakova 34, 955 01 Topoľčany
038-522 56 43 sdrtop@centrum.sk
Kongregácia sestier Premonštrátok
Biskupský úrad, Nám. Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra – Hrad
0903-73 57 84
Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej
Cyrila a Metoda 16, 955 01 Topoľčany
038-532 15 09
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok
Nám. sv. Anny 2, 911 01 Trenčín
032-652 25 02 hospic@satmarky.sk
Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého
Novozámocká 302, 951 12 Ivanka pri NitreDom matky Márie Heleny, Nálepkova 10, 94901 Nitra – Kalvária
037-656 43 12

 

037 652 81 02

provinc@ssps.sk

 

aug@centrum.sk

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského

Kalvária 3, 949 01 Nitra

037-77 69 411 boromejky.nitra@centrum.sk
Misijné sestry Kráľovnej apoštolov
Rázusova 44, 949 01 Nitra
037-772 20 54 joicysra@yahoo.com
Rodina Panny Márie
Kajsa 3, 951 41 Lužianky
037-778 30 29 sestryluzianky@familiemariens.org
Sestry Apoštolátu sv. Františka
Pri strelnici 36, 949 01 Nitra
037-733 33 73 sestryapostolatu@centrum.sk
Kongregácia sestier Panny Márie Útechy
Stračia cesta 38, 949 01 Nitra
037-741 04 88 mc-nr@stonline.sk
Služobnice Ducha Svätého večnej poklony
Dražovská 15, 949 01 Nitra – Kláštor Najsvätejšej Trojice
037-651 15 42 sspsap.nitra@gmail.com
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Dom sv. Kataríny, Hviezdoslavova 230, 956 18 BošanyMarianum, Oravská 10, 949 01 NitraKňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14, 949 01 Nitra 

Školská 191/3, 956 63 Chynorany

 

 

038-542 76 67

 

037-692 06 00

 

037-772 17 86

 

038-542 46 52

 

 

chd-bosany@mail.t-com.sk

 

sekretariat@vincentky.sk

 

damiana@ksnr.sk

 

 

Školské sestry de Notre Dame

ul. 1. mája 7A, 911 01 Trenčín

Kalvárska 1, 949 01 Nitra

 

032-652 88 36

037-772 22 32

 

trencinnd@gmail.com

nitrand@centrum.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice – Saleziánky

Novomeského 17, 949 11 Nitra

0910 425 058 eva.pullmannova@gmail.com
Kongregácia Školských sestier tretieho rádu sv. Františka z Assisi

Veľký Lapáš 259,  951 04  Veľký Lapáš

sestrylapas@gmail.com