Hnutia a spoločenstvá

Názov hnutia Sídlo hnutia Kontaktná osoba adresa Tel./mail Web-stránka
Centrum pre rodinu Nitra Ing. Mgr.

Dobroslava Baranová

Pribinovo nám. 3

949 01 Nitra

0903 468 697

nitrianskerodiny@gmail.com

www.centrumprerodinu.sk
Diecézne stretnutie

mladých

Lužianky vdp. Peter Mihálik RKFÚ Lužianky 0904 331 737

mihalik.peter@gmail.com

e-Rko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Nitra Mgr. Juraj Králik

Mgr. Martin Sarvaš

Súlovská 3, 949 01

Nitra

0907 690 577(Juraj)

0903 284 342 (Martin)

www.erko.sk
Fokoláre Nevidzany Juraj (Mária) Šinský 951 62 Nevidzany 0903 223 244

zora.sinska@gmail.com

www.fokolare.sk
Františkánsky svetský rád Nitra Vladimír Meňhert Kremnická 5

949 01 Nitra

0908 611 174 www.assisi.sk
Hnutie kresťanských rodín Nitra Ing. Martin Tobolka Samova 2

949 01 Nitra

0903 265 637

ktobolkova@centrum.sk

www.hkrsr.sk
Hnutie Nazaret Krušovce Vdp. Jozef Vlasák

Katarína Makvová

RKFÚ Krušovce

Štefánikova 119

956 31 Krušovce

0905 409 447

jovlasak@gmail.com

katkamakvova@gmail.com

0907 426 630

Katolícka charizmatická

obnova (KCHO)

Nitra Ing. Katarína Kmetzová (Hviezdoslavova 7)

Červenova 24

949 01 Nitra

0907 407 050 www.kcho.sk
Koinonia Ján Krstiteľ (KJK) Sklené ThLic. Vladimír Beregi, PhD. Sklene 327

038 47 Sklené

0914 322 222

0904 777 709

sklene@kjk.sk

www.kjk.sk
Komunita Emanuel Nitra Ondrej  a Ľubka

Hricoví

Novomeského 6

949 12 Nitra

0908 730 605

ondrej.hric@emanuel.sk

www.emanuel.sk
Laici Rodiny Chevaliera (LRCH) Nitra Veronika Fernerová

Ing. Jarmila Králová, PhD.

Lukov dvor

Párovské Háje

0910 960 411

jkralova2@gmail.com;

0911 942 983

www.misionari.sk
Zvrchovaný vojenský a špitálny rád sv. Jána z Jeruzalema, Rhodosu a Malty

– Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra

Nitra PhDr. Ján Vančo MPS – centrum Nitra Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky,  Chrenovská 22 B,  949 01 Nitra 0911131376

vancoj@rocketmail.com

www.orderofmalta.sk

www.maltezskapomoc.sk

Manželské stretnutia Trenčín Mgr. Ján Vojtek Novomeského 10/39

911 01 Trenčín

jan.vojtek@trencin.sk

mstretnutia@mstretnutia.sk

www.mstretnutia.sk
Mariánske kňazské hnutie Vozokany

Trenčín

Anna Havettová

Jozef Körmendy

951 82 Veľké Vozokany 118

Mateja Bela 6

911 08 Trenčín

0918 918 985

jozef.kormendy@post.sk

0901 918 136

www.wz.sk
Modlitby matiek Veľké Ripňany Zuzana Federicsová

 

 

Marta Majchráková

Podhájska 187, 941 48 Veľké Ripňany

 

Piešťanská 16,941 48 Veľké Ripňany

0915 657 891

zfedericsova@gmail.com

 

0910 103 235

martamajchrakova@

gmail.com

www.modlitbymatiek.sk
Deti viery Bratislava RNDr. Ľubica Piknová, PhD. P.O.BOX 137

850 00 Bratislava

0905 953 456

detiviery@gmail.com

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (NZSKL) Nitra Ing. Anna Kováčová 913 24 Veľká Hradná 4

Oravská 10, NR

0918 545 219

anna.kovacova@justice.sk

www.vincentini.sk
Neokatechumenátna cesta Nitra MUDr. Bohuš Matula Kamenná 76

949 01 NITRA

0910 631 332

matulabo@gmail.com

Oázy – Svetlo a život Nitra Ing. Ján Barát Malá strmá 3, 949 01 Nitra 0905 403 748

barat@gok.sk

www.hsz.sk
Saleziánski spolupracovníci Čierne Kľačany

Nitra

Mária Herdová

 

Terézia Ažaltovičová

Čierne Kľačany 143

 

Bartfayho 6, 949 01 Nitra

0908 734 461

herdova.maria@gmail.com

0903 730 579

tazaltovicova@gmail.com

www.ascslovakia.sk
Schönstattské hnutie Svätoplukovo Dipl. Ing. Jozef Bendel Svätoplukovo č. 362, 951 16 0903 718 473

jozef.bendel@mail.t-com.sk

www.schoenstatt.sk
Stredisko Združenia pri diele FMA Nitra Sr. Eva Pullmanová, FMA Novomeského 17, 949 12 Nitra 0910 425 058
Slovenské misijné hnutie Bánovce nad Bebravou Ľudo Matejov Sládkovičova 31

957 01 Bánovce n/B.

038/760 29 16
Spolok sv. Vincenta de Paul Nitra Mgr. Petra Bajlová Tehelná 44

949 01 Nitra

0905 685 418

p.bajlova@gmail.com

www.vincent.sk
Svetský rád bosých

karmelitánov OCDS

Jelšovce  Henrieta Lenártová 951 43 Jelšovce 422 henalenartova@gmail.com www.ocds.sk
Viera a svetlo Nitra Jana Slováková

Miriam Kováčiková

Benického 13, Nitra 0910 902 174

janka.slovak@gmail.com

 

www.vieraasvetlo.sk
Združenie kresťanskej

mládeže ZKSM

Trenčín Eduard Filo Halalovka 11, 911 08 Trenčín 0904 262 104

eduard@zksm.sk

www.zksm.sk
Združenie mariánskej

mládeže

Nitra Sr. Marianna Kušnieriková

 

Kristína Deáková

 

Oravská 10, 949 01 Nitra

 

Jelenecká 234, Nitrianske Hrnčiarovce

0903 742 291

sestramarianna@zmm.sk

 

0904 344 744

Kristina.Deakova@gmail.com

www.zmm.sk

 

Deti viery Topoľčany  

Soňa Fabíková

 

Daniela Urbancová

 

 

J. Matušku 2139

955 01 Topoľčany

 

Bernolákova 3

955 01 Topoľčany

 

0905 716 553

 

0949 221 802

Komunita Kráľovnej pokoja

Radošina

Močenok

ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Jozef Tupý, PhD., moderátor Biskupský kaštieľ, Piešťanská 11/18, 95605 Radošina

Biskupský kaštieľ, sv. Gorazda 553/28, 95131 Močenok

0910 842 382  kkp@slovanet.sk

 

 

www.kkp.sk