Pozvánky

21
apr
2024

Súčasťou motorkárskej sezóny sa v posledných rokoch stávajú aj motopúte, ktorých cieľom je šírenie a prehlbovanie mariánskej úcty a kresťanskej viery medzi touto skupinou fanúšikov motorizmu na dvoch kolesách. V Nitrianskej diecéze sa prvá púť uskutoční v nedeľu 26. mája 2024...

18
apr
2024

Do Nitry zavíta ukrajinský dievčenský zbor „Singende Herzen“ – Spievajúce srdcia. Návštevu súboru v Nitre zastrešuje Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s nemeckým Inštitútom pre vzťahy so zahraničím (Institut für Auslandsbeziehungen). Koncert zboru sa uskutoční v utorok 23. apríla o...

11
apr
2024

Pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry na Slovensku, ktorý začal 5. júla 2023 a potrvá do 5. júla 2024, organizuje Ponitrianske múzeum v Nitre ŽIACKU KONFERENCIU. Žiacka konferencia je adresovaná žiakom stredných škôl a gymnázií, vrátane cirkevných na území Nitrianskeho samosprávneho kraja....

08
apr
2024

Pod gesciou Rady KBS pre zdravotníctvo sa 2. júna 2024 v Bratislave pri Lurdskej jaskyni na Hlbokej ulici uskutoční  celoslovenská Púť zdravotníkov. Program začne o 8.30 hod. modlitbou Akatistu k patrónom slovenského zdravotníctva sv. Kozmovi a Damiánovi. O 09.00 hod. ...

21
mar
2024

Pri príležitosti 800-ročného výročia stigmatizácie sv. Františka na vrchu La Verna, na podporu duchovnej obnovy veriacich a na prehĺbenie života milosti, Apoštolská penitenciária udelila všetkým veriacim, ktorí od 29. marca 2024 do 31. marca 2024 navštívia Kostol stigmatizácie sv. Františka...

13
mar
2024

Pozývame záujemcov na tradičnú každoročnú  Duchovnú obnovu rozVEDENÍ k BOHU, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.-21. apríla 2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár,...

13
mar
2024

Pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry na Slovensku, ktorý začal 5. júla 2023 a potrvá do 5. júla 2024, organizuje Ponitrianske múzeum v Nitre ŽIACKU KONFERENCIU. Žiacka konferencia je adresovaná žiakom stredných škôl a gymnázií na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vytvára jedinečný priestor...

29
feb
2024

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať  elektronickú prihlášku na štúdium do 30. apríla 2024 na...

28
feb
2024

Katolícka televízia TV LUX predstavuje novú streamovaciu platformu s názvom 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗟𝗨𝗫. Nájdete tam kresťanské a hodnotové filmy, seriály a dokumenty pre všetky vekové kategórie. Obsah si môžete pustiť kedykoľvek, cez rôzne zariadenia. Členovia klubu priateľov TV LUX majú na Cinelux...

18
feb
2024

V rámci pôstneho obdobia sa budú každú pôstnu nedeľu konať pobožnosti Krížovej cesty aj na Kalváriu v Topoľčanoch. Všetci sú srdečne pozvaní!

18
feb
2024

V rámci pôstneho obdobia sa v Nitre na Kalvárii budú každú pôstnu nedeľu konať tradičné pobožnosti Krížovej cesty. Pobožnostiam bude predchádzať modlitba posv. Ruženca a tematická pôstna katechéza. Všetci sú srdečne pozvaní! 

16
feb
2024

Dňa 13. apríla 2024 sa pod záštitou J. E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského, PhD., bratislavského arcibiskupa – metropolitu uskutoční konferencia, ktorej cieľom je formácia rodičov, učiteľov, kléru, duchovných vodcov, kresťanských koučov, vychovávateľov a tútorov v oblasti prevencie duševného zdravia detí...

16
feb
2024

Pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry na Slovensku, ktorý začal 5. júla 2023 a potrvá do 5. júla 2024, organizuje Ponitrianske múzeum v Nitre ŽIACKU KONFERENCIU. Žiacka konferencia je adresovaná žiakom stredných škôl a gymnázií na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vytvára jedinečný priestor...

11
feb
2024

V rámci pôstneho obdobia sa v Nitre na Kalvárii budú každú pôstnu nedeľu konať tradičné pobožnosti Krížovej cesty. Pobožnostiam bude predchádzať modlitba posv. Ruženca a tematická pôstna katechéza. Podrobný program bude zverejnený. Všetci sú srdečne pozvaní!

11
feb
2024

Pôstny čas so sebou prináša aj mnoho nábožných prvkov, ktoré nám pomáhajú pochopiť zmysel pokánia. Pôstny kazateľ nás vyzýva zmeniť sa a nastúpiť na cestu obrátenia. Symbolom tohto snaženia sú aj pôstne kajúce procesie. Jedna z nich sa bude konať...

05
feb
2024

Kňazských seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva na Deň otvorených dverí pre miništrantov, ktorý sa uskutoční dňa 2. marca 2024 s nasledovným programom: 10.00h. – sv. omša v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Po jej skončení bude...

05
feb
2024

Pri príležitosti 32. svetového dňa chorých bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v  nedeľu 11. februára 2024 celebrovať sv. omšu spojenú s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých v kaplnke sv. Alžbety Uhorskej v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre o 10,30 hod. ...

31
jan
2024

Nitrianske biskupstvo a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre si pri príležitosti osláv storočnice narodenia blahej pamäti bývalého nitrianskeho biskupa J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom „Spomienky na biskupa v montérkach a kardinálskom...

31
jan
2024

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Jedným...

31
jan
2024

Ústav krajinnej architektúry, FZKI, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pozýva na seminár „Stromy pri kostoloch a cintorínoch – kvalifikovaný prístup v správe a údržbe“, ktorý sa uskutoční 7. februára 2024 na Ústave krajinnej architektúry, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva na...