Pastorácia mládeže

Poverený pastoračnou starostlivosťou o mládež Nitrianskej diecézy:

Mgr. Peter Mihálik

Web stránka mládeže Nitrianskej diecézy TU

Univerzitné pastoračné centrá

UPC Nitra – www.upcnitra.sk

UPC Trenčín – www.upctn.sk

Ďaľšie:

Pastorácia povolaní – povolania.kbs.sk

Formácia animátorov