Špeciálne pastoračné úlohy

Pastorácia rodín
Mgr. Peter Čieško

Pastorácia mládeže
Mgr. Peter Mihálik

Pastorácia vysokoškolskej mládeže
Doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
PhDr. ThDr. Juraj Sedláček, PhD.
Mons. Gašpar Fronc

Pastorácia detí
PhDr. Ľubor Gál, PhD.

Pastorácia povolaní
Mons. Peter Beňo

Pastorácia miništrantov
Mgr. Peter Valaský
PaedDr. Zsolt Farkaš

Diecézny exorcista

Mons. Peter Brodek

Pastoračná starostlivosť pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitre
Mons. Zoltán Ďurčo

Misie
ThLic. Viktor Jakubov SF

Cirkevné hnutia
Mons. Mgr. Peter Brodek

Pastorácia Rómov
Mgr. Viktor Tomčányi, PhD.

Pastorácia pútnikov
Mgr. Vladimír Palkovič

Permanentná formácia kňazov
Mons. prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

Pastoračná starostlivosť pre maďarsky hovoriacich vysokoškolských študentov v Nitre
Marek Ďurás

Duchovná starostlivosť o členov a dobrovoľníkov Maltézskeho rádu 
Mons. Gašpar Fronc

Spolok svätého Vojtecha
ThDr. Martin Bošanský, PhD.