Špeciálne pastoračné úlohy

Pastorácia rodín
Mgr. Peter Čieško

Pastorácia mládeže
ThLic. Andrej Filin, PhD.
Mgr. Peter Mihálik

Pastorácia vysokoškolskej mládeže
Doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
PhDr. ThDr. Juraj Sedláček, PhD.
Mons. prof. ThDr. Gašpar Fronc, PhD.

Pastorácia detí
PhDr. Ľubor Gál, PhD.

Pastorácia povolaní
Mons. Peter Beňo

Pastorácia miništrantov
Mgr. Peter Valaský
PaedDr. Zsolt Farkaš

Diecézny exorcista

Pastoračná starostlivosť pre maďarsky hovoriacich veriacich v Nitre
Mons. Vladimír Oravský
Štefan Bíróczi

Misie
ThLic. Viktor Jakubov SF

Cirkevné hnutia
Mons. Mgr. Peter Brodek

Pastorácia Rómov
Mgr. Viktor Tomčányi, PhD.

Pastorácia pútnikov
Mgr. Vladimír Palkovič

Permanentná formácia kňazov
Mons. prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

Pastoračná starostlivosť pre maďarsky hovoriacich vysokoškolských študentov v Nitre
Mgr. Marek Ďurás

Zvrchovaný vojenský a špitálny rád sv. Jána z Rhodosu, Jeruzalema a Malty 
Mons. Gašpar Fronc

Spolok svätého Vojtecha
ThDr. Martin Bošanský, PhD.